ข่าวสาร

Share

- ประกาศผลการคัดเลือก คลิกที่นี่

- เปิดรับสมัครโครงการโครงการมอบกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์เพื่อพัฒนาโครงงานดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน 

- สมัครเข้าร่วมโครงการฯ คลิกที่นี่