สมัครเข้าร่วมโครงการ

กลุ่มที่ 1 : กลุ่มโรงเรียนใหม่ (ขอรับกล้องและสื่อ)

DobsonianTelescopeForSchool g1

ใบสมัคร [กลุ่มที่ 1] << หมดเขตรับสมัคร >>

        โรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จากรายละเอียดข้างต้น  และส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ รายละเอียดดังนี้

 1. ส่งข้อมูลการสมัคร ผ่านระบบออนไลน์บน Google Forms (พร้อมแนบส่งไฟล์ประกอบการรับสมัคร) ลิงก์ส่งใบสมัคร กลุ่มที่ 1 << หมดเขตรับสมัคร >> 
 2. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ (พิจารณาตามคุณสมบัติและความเหมาะสม)
 3. ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
 4. ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ และการอบรมการใช้งานกล้องโทรทรรศน์

กำหนดการรับสมัคร [กลุ่มที่ 1]

 • หมดเขตส่งใบสมัคร                         7 เมษายน 2564 (หมดเขตรับสมัคร)
 • ประกาศผลการคัดเลือก                   26 เมษายน 2564 Update
 • แจ้งการยืนยันการเข้าร่วม               26 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2564 Update
 • ประกาศรายชื่อ (Final)                    รอพิจารณาวันจัดอบรมใหม่ Update

 

กลุ่มที่ 2 : กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายกระจายโอกาสฯ (อบรมการทำโครงงานดาราศาสตร์)

DobsonianTelescopeForSchool g2

ใบสมัคร [กลุ่มที่ 2] << หมดเขตรับสมัคร >>

 1. ส่งข้อมูลการสมัคร ผ่านระบบออนไลน์บน Google Forms (พร้อมแนบส่งไฟล์ประกอบการรับสมัคร) ลิงก์ส่งใบสมัคร กลุ่มที่ 2 << คลิกที่นี่ >>
 2. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ (พิจารณาตามคุณสมบัติและความเหมาะสม)
 3. ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
 4. ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ และการอบรมการใช้งานกล้องโทรทรรศน์

กำหนดการรับสมัคร [กลุ่มที่ 2]

 • หมดเขตส่งใบสมัคร                          7 เมษายน 2564 (หมดเขตรับสมัคร)
 • ประกาศผลการคัดเลือก                    รอพิจารณาวันจัดอบรมใหม่ Update
 • แจ้งการยืนยันการเข้าร่วม                รอพิจารณาวันจัดอบรมใหม่ Update
 • ประกาศรายชื่อ (Final)                      รอพิจารณาวันจัดอบรมใหม่ Update

 

กลุ่มที 3 : กลุ่มโรงเรียนใหม่ (ขอรับชุดสื่อ Astro-Corner)

DobsonianTelescopeForSchool g3

ใบสมัคร [กลุ่มที่ 3] << คลิกที่นี่ >>

โรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จากรายละเอียดข้างต้น  และส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ รายละเอียดดังนี้

1. ส่งข้อมูลการสมัคร ผ่านระบบออนไลน์บน Google Forms (พร้อมแนบส่งไฟล์ประกอบการรับสมัคร)   ลิงก์ส่งใบสมัคร กลุ่มที่ 3 << คลิกที่นี่ >>

2. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ (พิจารณาตามคุณสมบัติและความเหมาะสม)

3. ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ

กำหนดการรับสมัคร [กลุ่มที่ 3]

 • เปิดรับสมัคร                                1 พฤษภาคม 2564
 • หมดเขตส่งใบสมัคร                    31 พฤษภาคม 2564
 • ประกาศผลการคัดเลือก              11 มิถุนายน 2564
 • ส่งมอบสื่อให้โรงเรียน(ดำเนินการส่งให้ถึงโรงเรียน)           ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564