กำหนดการอบรม

banner telescope 2564 1

          กำหนดการจัดกิจกรรมอบรม โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ประจำปี 2564 เป็นกำหนดการสำหรับโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการเฉพาะ [กลุ่มที่ 1] และ [กลุ่มที่ 2] เท่านั้น ซึ่งเป็นกำหนดการในการเข้าร่วมพิธีรับมอบกล้องโทรทรรศน์ กิจกรรมอบรมการใช้งานกล้องโทรทรรศน์แบบดอปโซเนียน รวมถึงกิจกรรมอบรมการศึกษาโครงงานดาราศาสตร์อย่างง่ายด้วยกล้องโทรทรรศน์แบบดอปโซเนียน ซึ่งโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 2 กลุ่ม จะร่วมกิจกรรมไปพร้อมกัน โดย [กลุ่มที่ 1] ซึ่งเป็นกลุ่มโรงเรียนใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ จะเรียนรู้กระบวนการใช้งานกล้องโทรทรรศน์และการศึกษาโครงงานด้วยกล้องโทรทรรศน์แบบดอปโซเนียน ไปพร้อมกัน ในขณะที่ [กลุ่มที่ 2] จะเป็นครูพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือกลุ่มโรงเรียนที่เข้าร่วมใหม่ และเรียนรู้การศึกษาโครงงานดาราศาตร์ไปพร้อมๆ กัน

          กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มที่ 1

DobsonianTelescopeForSchool g1

 

          กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มที่ 2

DobsonianTelescopeForSchool g2