หอดูดาวแห่งชาติได้ติดตั้งกล้องบันทึกภาพความเร็วสูง สำหรับศึกษาปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ที่เกิดขึ้นในระดับมิลลิวินาที

Share

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้ร่วมมือกับ Warwick University และ University of Sheffield โดยมี  Prof. Vik Dhillon และ Mr.Trevor Gamble มาทำการติดตั้งกล้องถ่ายภาพความเร็วสูง " ULTRASPEC” ระหว่างวันที่ 3 – 7 สิงหาคม 2556 

กล้อง ULTRASPEC ที่ติดเข้ากับกล้องโทรทรรศน์ 2.4 เมตร

 

กล้องถ่ายภาพทางดาราศาสตร์โดยทั่วไปจะบันทึกภาพในระดับวินาที แต่สำหรับกล้องถ่ายภาพความเร็วสูง " ULTRASPEC”นี้ มีประสิทธิภาพในการการบันทึกภาพในระดับมิลลิวินาที จากประสิทธิภาพที่ถ่ายภาพต่อเนื่องในระดับมิลลิวินาทีนี้ ทำให้นักดาราศาสตร์ สามารถศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที เช่น ศึกษาการบังของดาวคู่ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงความสว่างของดาวแปรแสง ศึกษาการระเบิดของดาวฤกษ์ที่เกิดขึ้นแบบฉับพลัน ศึกษาวัตถุที่เคลื่ อนที่ด้วยความเร็วสูงมาก และศึกษาการบังของดาวฤกษ์ด้วยดาวเคราะห์หรือดวงจันทร์ เป็นต้น

 

ภาพด้านล่าง (เป็นข้อมูลของ University of Warwick) แสดงข้อมูลของดาวแคระขาวที่โคจรรอบกันด้วยความเร็วถึง 200 km/s (WD0957-666, T.R. Marsh, University of Warwick) จากกล้องถ่ายภาพความเร็วสูงทำให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำมากขึ้น


แสดงวัตถุ WD0957-666 เก็บข้อมูลด้วยกล้อง  ULTRASPEC

 

ประสิทธิภาพของกล้องถ่ายภาพความเร็วสูง

1. ใช้ชิฟ E2V ซึ่ งมี จำานวนพิกเซล 1024x1024 มี ขนาดพิกเซลที่ 13  m  μ และมี peak QE ถึง 97% วัดที่ความยาวคลื่น 570nm

2. สามารถถ่ายภาพในความเร็วสูงถึง หลายเฟรมต่อมิลลิวินาที

3. สามารถถ่ายภาพวัตถุท้องฟ้าที่มีอันดับความสว่างถึงระดับ 23

4. สามารถเลือกขนาด และพื้นที่ถ่ายภาพบนชิฟ  ได้ถึง 4 พื้นที่ และเก็บข้อมูลพร้อมกัน

 

หากสนใจข้อมูลของกล้อง  ULTRASPEC สามารถศึกษารายละเอียดได้จากลิงค์

http://www.vikdhillon.staff.shef.ac.uk/ultraspec/ultraspec.html

 

Prof. Vik Dhillon แนะนำากระบวนการติดตั้ง ULTRASPEC

ให้ รอง ผสดร. ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา

 

Prof. Vik Dhillon (กลางล่าง) และ Mr. Trevor Gamble(ล่างขวา)

พร้อมทีมจากหอดูดาวแห่งชาติ

 

กล้องได้ทำาการติดตั้งเรียบร้อยและพร้อมใช้งานสำาหรับงานวิจัยทางดาราศาสตร์ ด้วยความร่วมมือระหว่าง Prof. Vik Dhillon และ Mr. Trevor Gamble และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Additional information