หน้าแรก

CAAS 2020 banner2

ข่าวสาร

  • 24 เมษายน 2563 / ประกาศยกเลิกจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จ.ปทุมธานี  คลิก

  • 16 มีนาคม 2563 / ประกาศเลื่อนจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี  คลิก

  • 23 ธันวาคม 2562 / เปิดรับสมัครการประชุมแลปเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน ตั้งแต่วันนี้ - 6 มีนาคม 2563 ลงทะเบียน คลิก

  • 23 ธันวาคม 2562 / ยินดีต้อนรับสู่การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน


กำหนดการ

ลงทะเบียนและส่งบทคัดย่อ ( Abstract ) 1 ธ.ค. 2562 - 6 มี.ค. 2563
ประกาศผลการคัดเลือก 16 มีนาคม 2563
ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 1 พฤษภาคม 2563

 

        ทั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกหัวข้อนำเสนอผลงานโดยคัดเลือกจากบทคัดย่อ (Abstract) ที่ส่งมา และจะประกาศผล ใน วันจันทร์ ที่ 16 มีนาคม2563เพื่อแจ้งให้กับผู้ผ่านการคัดเลือกส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อไป