หน้าแรก

Share

โครงการค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน (NAS)

 

ข่าวสาร

15 ธันวาคม 2560 เปิดรับสมัคร “ค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน” ทางลัดไปลิ้งค์ใบสมัคร (คลิ๊ก!)

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน (คลิ๊ก!)

 

 

กำหนดการรับสมัคร

- วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2561  เปิดรับสมัคร 

- 5 มีนาคม 2561       ประกาศชมรมที่ผ่านการคัดเลือก  จำนวน 10 ชมรม (จำกัดชมรมละ 4 คน) (ตัวจริง และตัวสำรอง)

- 5 - 9 มีนาคม 2561  อาจารย์ที่ปรึกษาโทรยืนยันสิทธิ์ 

- 12 มีนาคม 2561     ประกาศชมรมที่เข้าร่วมค่ายฯ 

2 - 5 เมษายน 2561 วันค่ายชมรมดาราศาสตร์ฯ 

 

 

 

สอบถามเพิ่มเติม

053-121268 ต่อ 305