หน้าแรก

Share

โครงการค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน (NAS)

 

ข่าวสาร

15 ตุลาคม 2562: กำหนด “ค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ปีที่7

10 ตุลาคม 2562: เปิดรับสมัคร “ค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ปีที่7” 

 

ตรวจสอบรายชื่อ

 

กำหนดการรับสมัคร

- วันนี้ - 3 มกราคม 2563       เปิดรับสมัคร 

- 7 มกราคม 2563                ประกาศชมรมที่ผ่านการคัดเลือก  จำนวน 10 ชมรม 

- 7 - 10 มกราคม 2563         อาจารย์ที่ปรึกษาโทรยืนยันสิทธิ์ 

- 14 มกราคม 2563              ประกาศชมรมที่เข้าร่วมค่ายฯ 

- 8 - 11 กุมภาพันธ์ 2563      วันค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ปีที่7

 

สอบถามเพิ่มเติม

 

053-121268 ต่อ 305