โครงการค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน (NAS)

ข่าวสาร

- 12 มีนาคม 2564 / ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมค่ายโครงการค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ประจำปี 2564 (คลิกที่นี่)  icon update

- 8 มีนาคม 2564 / ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมค่ายโครงการค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน (ฉะเชิงเทรา) (คลิกที่นี่)  

- 19 กุมภาพันธ์ 2564 / ขยายเวลาเปิดรับสมัคร ค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ประจำปี 2564 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา (คลิกเพื่อสมัคร)  

- 5 ม.ค. 2564 / ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ค่ายดาราศาสตร์สําหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ประจําปี 2564 ณ จังหวัดเชียงใหม่ คลิกที่นี่   

- 1 พ.ย. 2563 / เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ประจำปี 2564 (NAS2021) คลิกที่นี่ 


สถานที่/กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัคร NAS 64


รายละเอียดโครงการ/กำหนดการ NAS2021