ประกาศผลการคัดเลือก ค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปีที่ 10 (ค่ายสอง)

Share

 

        ทั้งนี้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศทั้ง 120 คน จะต้องเดินทางมาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ ในวันที่ 3 เมษายน 2560 ณ ลานน้ำพุ หน้าอาคารเชียงใหม่ศิริพานิช สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตั้งแต่เวลา 07.30 – 08.00 น. สำหรับสมาชิกค่ายที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดและแจ้งการเดินทางมายังจุดนัดพบต่างๆ จะมีเจ้าหน้าที่จากสถาบันฯ เดินทางไปรับน้องสมาชิกค่ายตามจุดนัดหมาย ตั้งแต่เวลา 06.00 – 08.00 น. โดยมีรายละเอียดสถานที่และเจ้าหน้าที่ตามพื้นที่นัดหมาย ดังนี้

 

        1. ท่าอากาศยานนานานชาติเชียงใหม่ จุดนัดพบ บริเวณโถงต้อนรับผู้โดยสารขาเข้า

             ติดต่อ นายอนุชา  เตยแก้ว โทร. 087-2976210

        2. สถานีรถไฟเชียงใหม่ จุดนัดพบ บริเวณหน้าสถานีรถไฟเชียงใหม่

             ติดต่อ นายรอยาลี มามะ โทร. 089-9562590

        3. สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ (อาเขต) จุดนัดพบ บริเวณเสาธงหน้าสถานีขนส่ง แห่งที่ 3

             ติดต่อ นายเจษฎา กีรติภารัตน์ โทร. 087-5670389

 

หมายเหตุ : 

        สำหรับน้องคนไหนที่ยังไม่ได้แจ้งรายละเอียดการเดินทาง สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ ตามภูมิภาค ดังนี้

 

รายชื่อเจ้าหน้าที่ประสานโครงการฯ ตามภูมิภาค

        1. นางสาวฟ้าประกาย เจียรคุปต์ โทร. 088-2673563 ภาคเหนือ

        2. นายอนุชา เตยแก้ว โทร. 087-2976210 ภาคกลาง และภาคตะวันออก

        3. นายธฤษพงศ์ ศิริบูรณ์ โทร. 081-7648834 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

        4. นายรอยาลี มามะ โทร. 089-9562590 ภาคใต้ และภาคตะวันตก

 

หากไม่ได้รับการติดต่อเพื่อยืนยันการเข้าร่วค่ายฯ ตามวันเวลาที่กำหนด

จะถือว่าสละสิทธ์ และจะดำเนินการคัดเลือกผู้ผ่านการคัดเลือก (สำรอง) ต่อไป