NARIT

 

ลงทะเบียน/ ส่งบทคัดย่อ

 

ประกาศผล การคัดเลือก

 

ยืนยันการเข้าร่วม/ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

 

เข้าร่วมการประชุม

 

ข่าวสาร

Share

- 8 ส.ค. 2560/ ยินดีต้อนรับสู่งานประชุมวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 

- 8 ส.ค. 2560/ เปิดรับสมัครการประชุมวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชนแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันนี้ - 13 ตุลาคม 2560