ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานโครงการก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรมงานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

Share

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานโครงการก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรมงานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป