ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างรายการค่าจ้างเหมาดูแลภูมิทัศน์ (หอดูดาวฯ สงขลา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างรายการค่าจ้างเหมาดูแลภูมิทัศน์ (หอดูดาวฯ สงขลา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)