ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเช่ารถยนต์โดยสารส่วนบุคคล (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้าจ้างเหมาเช่ารถยนต์โดยสารส่วนบุคคล (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)