ดาวอังคารใกล้โลก

Share

 

ภาพโดย : วรวิทย์ ตันวุฒิบันฑิต

Location: หอดูดาว บัณฑิต  อ.แปลงยาว จ. ฉะเชิงเทรา  Cameraor Lens Used : Quickcam pro 4000+ Celestron 11 Inch Schmidt-Cassegrain, Losmandy G-11  Focal Length : 2800 mm  Aperture/Focal Ratio : f/20   

Special Techniques : ถ่ายภาพในรูปแบบวีดีโอ จำนวน 1,032 frame

 

ดาวอังคารเคยเข้าใกล้โลกมากเป็นพิเศษเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2546ขณะนั้นอยู่ห่าง 56ล้านกิโลเมตร ดาวอังคารจะโคจรมาใกล้โลกทุกๆ 2ปีซึ่งจะเป็นช่วงที่ดาวอังคารจะมีคาบการโคจรเข้ามาอยู่ในตำแหน่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ (Opposition) เป็นตำแหน่งที่ดาวอังคาร โลก และดวงอาทิตย์ เรียงอยู่ในเส้นตรงเดียวกันโดยมีโลกอยู่ตรงกลาง

ปรากฏการณ์ดาวอังคารเข้าใกล้โลกนั้น เป็นปรากฏการณ์ที่สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่า แต่อาจจะไม่ได้เห็นถึงความแตกต่าง ซึ่งจากภาพสามารถสังเกตเห็นขั้วน้ำแข็งบนดาวอังคารได้ชัดเจน แต่ละครั้งที่ดาวอังคารโคจรมาอยู่ในตำแหน่งใกล้โลกมากที่สุดนั้น จะมีระยะห่างไม่เท่ากัน สาเหตุเนื่องจากการที่ดาวอังคารนั้นมีวงโคจรที่เป็นวงรี ด้วยขนาดของดาวอังคารซึ่งเล็กกว่าโลกและการที่ดาวอังคารใช้เวลาส่วนมากอยู่ไกลจากโลก มันจึงมีขนาดปรากฏเล็กมาก เล็กจนแทบไม่สามารถสังเกตเห็นร่องรอยใด ๆ บนพื้นผิวแม้ว่าเราจะสังเกตผ่านกล้องโทรทรรศน์ แต่เมื่อมันอยู่ที่ตำแหน่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ (Opposition)และใกล้โลกที่สุด ดาวอังคารจะมีขนาดใหญ่และสว่างขึ้นหลายเท่า

Additional information