เนบิวลาทวีปอเมริกาเหนือ (North America Nebula, NGC 7000, Caldwell 20)

Share

 

ภาพโดย : ศรัณย์  โปษยะจินดา

Location: หน่วยพิทักษ์ยอดดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่  Cameraor Lens Used : Apogee U9000 CCD Camera+ Takahashi Epsilon-180ED / EM-200 Equatorial Mount  Focal Length : 500 mm  Exposure Time/ Shutter Speed :รวม 120 นาที  Aperture/Focal Ratio : f/2.8  Filter : LRGB (L:30 min, R: 30 min, G: 30 min, B: 30 min)

Special Techniques : ประมวลผลภาพถ่ายด้วยโปรแกรม Maxim DL และ Photoshop

 

เนบิวลาทวีปอเมริกาเหนือ เป็นเนบิวลาเปล่งแสง (Emission Nebula)ซึ่งเป็นเนบิวลาที่มีแสงสว่างในตัวเอง เกิดจากการเรืองแสงของอะตอมของไฮโดรเจนที่อยู่ในสถานะไอออน เนื่องจากได้รับความร้อนจากดาวฤกษ์ภายในเนบิวลา โดยเนบิวลาเปล่งแสงจะเปล่งแสงในช่วงคลื่นที่เฉพาะตัว ตามธาตุองค์ประกอบของเนบิวลาทำให้มีสีต่างๆ กัน เนบิวลาชนิดนี้ส่วนใหญ่จะมีสีแดงจากไฮโดรเจน และสีเขียวจากออกซิเจน บางครั้งอาจมีสีอื่นซึ่งเกิดจากอะตอม หรือโมเลกุลอื่นๆ ก็เป็นได้ โดยเนบิวลาทวีปอเมริกาเหนือนี้ เป็นเนบิวลาที่พอจะมองเห็นด้วยตาเปล่าผ่านกล้องโทรทรรศน์ มีรูปร่างคล้ายทวีปเอมริกาเหนือ ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของดาวเดเนป (Deneb) ไปเล็กน้อย โดยมีขนาดบนท้องฟ้ากว้างประมาณ 2 องศา และอยู่ห่างจากโลกประมาณ 1500 ปีแสง

Additional information