ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ ปรากฏการณ์แห่งศตวรรษ

Share

 

ภาพโดย : ศุภฤกษ์  คฤหานนท์

Location: กรุงเทพมหานครฯ  Cameraor Lens Used : Canon EOS 7D + Takahashi TOA-150, EM-400 Equatorial Mount  Focal Length : 1100 mm  Exposure Time/ Shutter Speed : 1/350 sec  Aperture/Focal Ratio : f/7.3  ISO: 400  Filter : Solar Filter Thousand Oaks

Special Techniques : เลือกจุดโฟกัสบริเวณจุดบนดวงอาทิตย์ เพื่อช่วยในการปรับโฟกัสให้คมชัดที่สุด

 

ปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ เป็นปรากฏการณ์ที่ดาวศุกร์เคลื่อนที่ผ่านแนวเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ ทำให้ดวงอาทิตย์ ดาวศุกร์ และโลก เรียงตัวอยู่ในแนวเดียวกัน เมื่อสังเกตจากโลกจะเห็นดาวศุกร์ปรากฏเป็นจุดกลมเล็กเคลื่อนที่ผ่านดวงอาทิตย์ (ถ้าเปรียบเทียบขนาดปรากฏของดวงอาทิตย์เท่ากับลูกบาสเกตบอล ขนาดของดาวศุกร์ที่ปรากฏผ่านหน้าจะมีขนาดปรากฏเท่ากับเม็ดถั่วเขียว)

การสังเกตการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์เป็นการศึกษาวิจัยทางดาราศาสตร์ที่ทำให้นักดาราศาสตร์สามารถคำนวณระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์อย่างแม่นยำ ซึ่งจะเห็นได้จากบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่มีการกล่าวถึงการสังเกตการณ์ปรากฏการณ์ดังกล่าว มานานนับหลายศตวรรษ ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555 โดยสามารถสังเกตเห็นได้ในทุกภูมิภาคของประเทศไทยและถือได้ว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ผู้ที่มีชีวิต ณ ปัจจุบันจะมีโอกาสได้เห็น

Additional information