สุริยุปราคาแบบวงแหวน ยาวนานที่สุดในสหัสวรรษ

Share

 

ภาพโดย ศุภฤกษ์  คฤหานนท์

Location: ณ เมืองต้าหลี่ สาธารณรัฐประชาชนจีน  Cameraor Lens Used : Canon EOS 500D + Canon 300 mm + Teleconverter 2x + Astro-Tech Mount  Focal Length : 600 mm  Exposure Time/  Shutter Speed : 1/800 sec  Aperture/Focal Ratio : f/14   ISO: 800  Filter : Solar Filter Thousand Oaks

Special Techniques : ติดตั้งกล้องถ่ายภาพบนฐานตั้งกล้องโทรทรรศน์แบบอิเควทอเรียลเพื่อให้กล้องสามารถถ่ายภาพได้ตลอดช่วงปรากฏการณ์

 

ปรากฏการณ์สุริยุปราคาวงแหวนในครั้งนี้ เกิดจากขนาดปรากฏของดวงจันทร์มีขนาดเล็กกว่าขนาดปรากฏของดวงอาทิตย์ทำให้ดวงจันทร์ไม่สามารถบดบังดวงอาทิตย์ได้สนิททั้งดวง จึงเหลือพื้นที่ของดวงอาทิตย์ปรากฏคล้ายวงแหวน โดยสุริยุปราคาครั้งนี้เป็นสุริยุปราคาชุดที่ 141 นับเป็นครั้งที่เกิดวงแหวนที่ยาวนานที่สุดในสหัสวรรษ หรือในรอบพันปี โดยแนวคราสวงแหวนเริ่มต้นขึ้นในทวีปแอฟริกา ผ่านเข้าสู่มหาสมุทรอินเดีย และผ่านเข้าสู่ทวีปเอเชีย ทางตอนใต้ของอินเดีย ศรีลังกา บังคลาเทศ พม่า และผ่านเข้าสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งในมหาสมุทรอินเดียที่ตำแหน่งละติจูด 1องศา 37ลิปดาเหนือ ลองจิจูด 39 องศา 17ลิปดาตะวันออกเป็นตำแหน่งที่เกิดสุริยุปราคานานที่สุด คือ 8 นาที 11วินาที

 

Additional information