วงแหวนแห่งไฟ

Share

 

ภาพโดย ศุภฤกษ์  คฤหานนท์

Location: สวนสาธารณะโยโยงิ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  Cameraor Lens Used : Canon EOS 7D + Takahashi FSQ-85ED + Barlow lens 1.5X + Astro-Tech Mount  Focal Length : 675 mm  Exposure Time/ Shutter Speed : 1/1600 sec  Aperture/Focal Ratio : f/8  ISO: 100  Filter : Solar Filter ชนิด ไมลาร์

Special Techniques : ติดตั้งกล้องถ่ายภาพบนฐานตั้งกล้องโทรทรรศน์แบบอิเควทอเรียลเพื่อให้กล้องสามารถถ่ายภาพได้ตลอดช่วงปรากฏการณ์

 

สุริยุปราคาแบบวงแหวน ครั้งนี้เกิดขึ้นในตอนเช้าของวันจันทร์ที่ 21พฤษภาคม พ.ศ. 2555และเป็นสุริยุปราคาวงแหวนที่เกิดขึ้นหลังจากดวงจันทร์เพิ่งจะผ่านตำแหน่งไกลโลกที่สุดมาเมื่อ 2วันก่อนหน้า เส้นทางคราสวงแหวนผ่านพื้นที่บางส่วนของประเทศจีน ญี่ปุ่น ทางเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิก และสหรัฐอเมริกา สำหรับประเทศไทยสามารถสังเกตสุริยุปราคาครั้งนี้ได้ในลักษณะสุริยุปราคาบางส่วนในหลายพื้นที่ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก โดยเกิดสุริยุปราคาขณะดวงอาทิตย์กำลังขึ้นจากขอบฟ้า ซึ่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือสังเกตเห็นดวงอาทิตย์แหว่งมากที่สุดและนานกว่าภาคอื่น ๆ

Additional information