กิจกรรมอบรมนักดาราศาสตร์สมัครเล่น “พื้นฐานการถ่ายภาพดาราศาสตร์”

Share

กิจกรรมอบรมนักดาราศาสตร์สมัครเล่น 

“พื้นฐานการถ่ายภาพดาราศาสตร์”

 

หอดูดาวฯนครราชสีมาเปิดโอกาสให้ผู้สนใจการถ่ายภาพดาราศาสตร์เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ“พื้นฐานการถ่ายภาพดาราศาสตร์”เรียนรู้พื้นฐานของการถ่ายภาพการดูกลุ่มดาวการหาตำแหน่งของทางช้างเผือกและการถ่ายภาพวัตถุท้องฟ้าผ่านกล้องโทรทรรศน์โดยเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์

หัวข้อการจัดอบรม

        1) พื้นฐานการถ่ายภาพ ประกอบด้วยการทำความรู้จักกับกล้องถ่ายภาพแต่ละแบบ การใช้ shutter speed, aperture, exposure time และส่วนประกอบต่างๆ ของกล้องถ่ายภาพ

        2) เทคโนโลยีกล้องดิจิตอล และการเลือกใช้งานกล้องถ่ายภาพในแต่ละแบบ

        3) พื้นฐานการถ่ายภาพกลุ่มดาว ทางช้างเผือก และการหาตำแหน่งของทางช้างเผือกบนท้องฟ้าจาก Application บน SmartPhone การถ่ายภาพเส้นแสงดาว (StarTrail) และการทำคลิปการเคลื่อนที่ของกลุ่มดาวจากภาพถ่ายท้องฟ้า

        4) พื้นฐานการถ่ายภาพดาวเคราะห์ด้วยกล้องดิจิตอล และการถ่ายภาพดาวเคราะห์ด้วยกล้อง Planeterry Cam

        5) กระบวนการถ่ายภาพด้วยกล้อง CCD ทางดาราศาสตร์ และการถ่ายภาพวัตถุท้องฟ้าห้วงอวกาศลึก (DeepSky Object) ผ่านกล้องโทรทรรศน์

        6) ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ ผ่านกล้องโทรทรรศน์ขนาดต่างๆ ของหอดูดาวฯ นครราชสีมา

 

 

วันที่จัดอบรม

       27 กันยายน 2558 เวลา 08.30 น. - 21.00 น.

 

สถานที่จัดอบรม 

        1)  โรงแรมสุรสัมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

        2)  หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา

 

 

การรับสมัคร

ผู้สนใจเขียนใบสมัครผ่าน google document ได้จาก link นี้

http://goo.gl/forms/O70ZRvr4uS

 

หมายเหตุ : รับจำนวนจำกัด สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน

        สามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 044-216-254 คุณอนันต์พล สุดทรัพย์