ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร (ซอฟต์แวร์) จำนวน 1 อัตรา , วิศวกร (เครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา และ ช่างเทคนิค จำนวน 2 อัตรา

Share

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร (ซอฟต์แวร์) จำนวน 1 อัตรา , วิศวกร (เครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา และ ช่างเทคนิค จำนวน 2 อัตรา

ดาวน์โหลดประกาศ