ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ทำการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

Share

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ทำการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลดประกาศ