ยูจีน เคอร์แนน มนุษย์คนสุดท้ายที่ไปยืนบนดวงจันทร์เสียชีวิตแล้ว

Share

17 มกราคม 2560

ยูจีน เคอร์แนน (Eugene Cernan) นักบินอวกาศอเมริกันในโครงการอะพอลโล 17 ที่เดินทางไปเยือนดวงจันทร์เสียชีวิตแล้วเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ด้วยวัย 82 ปี

 

        ก่อนเป็นนักบินอวกาศ เคอร์แนนเป็นนักบินขับไล่และนักบินทหารเรือมาก่อน  จากนั้นได้มาเป็นนักบินอวกาศในโครงการเจมินี (Gemini program) แล้วเดินทางไปโคจรรอบดวงจันทร์ในโครงการอะพอลโล 10 จากนั้นในปี 1972 เขาเดินทางไปยืนบนดวงจันทร์และเป็นคนสุดท้ายที่เข้าสู่ยานอวกาศ นับจนถึงวันนี้เขาจึงเป็นมนุษย์คนสุดท้ายที่ยืนอยู่บนดวงจันทร์

 

อ้างอิง

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38641121