ประกาศผู้ชนะการจัดหาผู้ใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อวางตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา

Read more ...

ประกาศผู้ชนะการจัดหาผู้ใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อวางตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา

Read more ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางลาดและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา

Read more ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องแสดงงานจดหมายเหตุดาราศาสตร์แห่งชาติ

Read more ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบออกแบบงานก่อสร้างอาคารบริการข้อมูลและปรับภูมิทัศน์โดยรอบหอดูดาวดาราศาสตร์วิทยุแห่งชาติ

Read more ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงทางลาดและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ และปรับปรุงหลังเลื่อนอาคารหอดูดาว หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา

Read more ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงชุดนิทรรศการเรียนรู้ดาราศาสตร์แบบมีปฏิสัมพันธ์ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร

Read more ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานควบคุมงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง

Read more ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางลาดและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา

Read more ...

Page 1 of 2