แผนที่ดาวโบราณใน “วงวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก”: ตอนที่ 7

แผนที่ดาวโบราณใน “วงวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก”: ตอนที่ 7

ผู้เรียบเรียงบทความชุดนี้สนใจในประเด็นเกี่ยวกับวิวัฒนาการและความเป็นมาของแผนที่ดาวใน “วงวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก” จึงได้เรียบเรียงบทความชุดนี้ขึ้นมา ซึ่งผู้อ่านควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องราวของ “ทรงกลมท้องฟ้า” (Celestial Sphere) มาก่อน โดยสามารถอ่านได้ตามลิงก์ต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม...

แผนที่ดาวโบราณใน “วงวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก”: ตอนที่ 6

แผนที่ดาวโบราณใน “วงวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก”: ตอนที่ 6

ผู้เรียบเรียงบทความชุดนี้สนใจในประเด็นเกี่ยวกับวิวัฒนาการและความเป็นมาของแผนที่ดาวใน “วงวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก” จึงได้เรียบเรียงบทความชุดนี้ขึ้นมา ซึ่งผู้อ่านควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องราวของ “ทรงกลมท้องฟ้า” (Celestial Sphere) มาก่อน โดยสามารถอ่านได้ตามลิงก์ต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม...

แผนที่ดาวโบราณใน “วงวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก”: ตอนที่ 5

แผนที่ดาวโบราณใน “วงวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก”: ตอนที่ 5

ผู้เรียบเรียงบทความชุดนี้สนใจในประเด็นเกี่ยวกับวิวัฒนาการและความเป็นมาของแผนที่ดาวใน “วงวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก” จึงได้เรียบเรียงบทความชุดนี้ขึ้นมา ซึ่งผู้อ่านควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องราวของ “ทรงกลมท้องฟ้า” (Celestial Sphere) มาก่อน โดยสามารถอ่านได้ตามลิงก์ต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ภารกิจสำคัญตลอดระยะเวลากว่า 1 ปี ของยานอวกาศนิวฮอร์ไรซอนส์์ (New Horizons) ผู้ไขปริศนาดาวพลูโต

ภารกิจสำคัญตลอดระยะเวลากว่า 1 ปี ของยานอวกาศนิวฮอร์ไรซอนส์์ (New Horizons) ผู้ไขปริศนาดาวพลูโต

ยานอวกาศนิวฮอร์ไรซอนส์ (New Horizons) ขององค์การนาซา หรือ องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (National Aeronautics and Space Administration: NASA) ได้ขึ้นสู่ห้วงอวกาศด้วยจรวด Atlas V551 จากฐานปล่อยในรัฐฟลอริดา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2548 พร้อมกับภารกิจสำคัญในการสำรวจดาวพลูโตและดาวเคราะห์แคระดวงอื่นๆ ที่อยู่ในบริเวณแถบไคเปอร์ (Kuiper Belt) 

อ่านเพิ่มเติม...

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยานไอไซริส-เร็กซ์ ตอนจบ (เป้าหมายทางวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยานไอไซริส-เร็กซ์ ตอนจบ

(เป้าหมายทางวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์)

 

บทความเรื่องยานโอไซริส-เร็กซ์ ตอนแรก: http://www.narit.or.th/index.php/astronomy-article/2623-osiris-rex-01

 

4. เป้าหมายทางวิทยาศาสตร์

เป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ของยานโอไซริส-เร็กซ์ ที่ศึกษาดาวเคราะห์น้อยเบ็นนู ได้แก่

อ่านเพิ่มเติม...