สดร. – กองทัพอากาศ - ก.ดิจิทัล จับมือสร้างหอดูดาวเฝ้าระวังวัตถุจากนอกโลก สมเด็จพระเทพรัตนฯ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอย่างเป็นทางการ 23 ธ.ค. นี้

21 ธันวาคม 2559

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกองทัพอากาศ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (เดิมกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) เดินหน้าโครงการเฝ้าระวังวัตถุใกล้โลกและวัตถุอวกาศ ตั้งหอดูดาวที่ยอดดอยอินทนนท์ ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาด 0.7 เมตร ติดตามวงโคจรของวัตถุใกล้โลกและวัตถุอวกาศ หวังลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติรวมถึงผลกระทบจากอวกาศที่มีต่อโลก และมุ่งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ที่ถูกต้องสู่ประชาชน ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานนาม “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ” และกำหนดเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอย่างเป็นทางการ 23 ธันวาคม 2559

Read more...

สดร. เผยภาพฝนดาวตกเจมินิดส์ที่หอดูดาวแห่งชาติในคืนจันทร์กระจ่างฟ้า

14 ธันวาคม 2559

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยภาพ “ฝนดาวตกเจมินิดส์” หรือ ฝนดาวตกกลุ่มดาวคนคู่ในเช้ามืดวันที่14 ธันวาคม 2559 ที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ท่ามกลางแสงจันทร์สว่างจ้า แม้มีแสงจันทร์รบกวนตลอดคืน แต่ก็พอสังเกตเห็นได้บ้าง

Read more...

สดร. ชวนฟัง MARS…อีกครั้ง “ดาวอังคาร...ฤาจะเป็นบ้านหลังถัดไปของมนุษย์”

12 ธันวาคม 2559

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชวนฟังเสวนาดาราศาสตร์ “ดาวอังคาร...ฤาจะเป็นบ้านหลังถัดไปของมนุษย์” วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ดร.ถาวร พรประภา ออดิธอเรียม ชั้น 5 อาคารสยามกลการ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ    (BTS สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ)

Read more...

สดร. เผยฝนดาวตกเจมินิดส์ปีนี้ตรงกับจันทร์เต็มดวง สังเกตเห็นได้ยาก

10 ธันวาคม 2559

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยฝนดาวตกเจมินิดส์หรือ   ฝนดาวตกกลุ่มดาวคนคู่ปีนี้ตรงกับคืนจันทร์เต็มดวง โอกาสเห็นยากมากเนื่องจากมีแสงจันทร์รบกวนตลอดคืน

Read more...

สดร. จับมือ สสวท. เปิดเวทีเยาวชนเสนองานวิจัยดาราศาสตร์ระดับโรงเรียนต่อเนื่องปี 3 หวังต่อยอดสร้างยุววิจัยรุ่นใหม่ดันสู่เวทีสากล

6 ธันวาคม 2559

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชนต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 (TACS 2016 : Thai Astronomical Conference Student Session 2016)  ดึงเยาวชนทั่วประเทศร่วมนำเสนอผลงานกว่า 50 โครงงาน เปิดเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการดาราศาสตร์ระดับเยาวชนและสร้างเครือข่ายการทำโครงงานดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน หวังต่อยอดสร้างยุววิจัยรุ่นใหม่ ตามแผนพัฒนากำลังคนด้านดาราศาสตร์ของประเทศ

Read more...