ขึ้นเดือนใหม่ เดือนรอยับ (Rajab) (เดือนที่ 7) ฮ.ศ.1438

Share

29 มีนาคม 2560

เนื่องจากวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ที่ตรงกับวันที่ 1 เดือนญามาดีล อาเคร (Jamadil Akhir) (เดือนที่ 6) ฮ.ศ.1438  ดังนั้้น วันที่ชาวไทยมุสลิมจะต้องออกมาสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก(ฮีลาล) ในครั้งต่อไปคือ ช่วงเวลาเย็นวันที่ 29 เดือนณามาดีล อาเคร (เดือนที่ 6) ซึ่งจะตรงกับวันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2560 เพื่อที่จะกำหนดวันเวลาเริ่มต้นเดือนใหม่ หรือวันที่ 1 เดือนรอยับ (Rajab) (เดือนที่ 7) ฮ.ศ.1438 หากในการสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในวันดังกล่าวได้มีผู้คนที่สามารถเห็นดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ได้ ก็จะนับได้ว่า วันที่ 1 เดือนรอยับ (Rajap) (เดือนที่ 7) ฮ.ศ.1438 ตรงกับวันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2560 แต่หากไม่มีผู้คนสามารถเห็นดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ก็จะนับให้วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2560 เป็นวันที่ 30 เดือนญามาดีล อาเคร (Jamadil Akhir) (เดือนที่ 6) ฮ.ศ.1438 หรือเป็นวันสุดท้ายของเดือน และเวลาหลังจากดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าวันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2560 ก็จะเป็นวันเวลาเริ่มต้นเดือนใหม่ทันที คือ เดือนรอยับ (Rajap) (เดือนที่ 7) ฮ.ศ.1438 และชาวไทยมุสลิมจะต้องออกมาสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในครั้งต่อไป ในวันที่ 29 เดือนรอยับ (Rajap) (เดือนที่ 7) ฮ.ศ.1438 (ช่วงเวลาเย็น)

รูปที่ 1 แผนที่การคาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (ฮิลาล) วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2560

 

รูปที่ 2 ประกาศผลดูดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) เพื่อกำหนดเดือนรอยับ (Rajap) (เดือนที่ 7) ฮ.ศ.1438 วันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2560   

  

        ผลจากการสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ตอนเย็นวันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2560 หรือวันที่ 29 เดือนญามาดีล อาเคร (Jamadil Akhir) (เดือนที่ 6) เพื่อที่จะกำหนดวันเวลาเริ่มต้นเดือนใหม่ หรือวันที่ 1 เดือนรอยับ (Rajap) (เดือนที่ 7) ฮ.ศ.1438 ผลปรากฏว่าในบริเวรประเทศไทยไม่มีผู้ใดสามารถเห็นดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล)    ดังนั้นวันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2560 จะเป็นวันที่ 30 เดือนญามาดีล อาเคร (Jamadil Akhir) หรือวันสุดท้ายเดือน และเมื่อดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าในวันดังกล่าวก็จะเป็นเวลาเริ่มต้นเดือนใหม่ทันที่หรือวันที่ 1 เดือนรอยับ (Rajap) (เดือนที่ 7) ฮ.ศ.1438 ตรงกับวันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2560

 

 

*หมายเหตุ การกำหนดวันที่ 1 ของเดือนกอมารียะห์ (เดือนของปฏิทินอิสลาม) ให้ยึดผลการสังเกตการณ์ดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) หรือผลประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรีเป็นหลัก

 

 

เรียบเรียงโดย

รอยาลี  มามะ

เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

แหล่งข้อมูลมูลอ้างอิง

http://www.crescentwatch.org/cgi-bin/cw.cgi

อ้างอิงภาพ

รูปที่1 http://fouzi.com/cwwp/wp-content/uploads/2017/03/Visibility_Forecast-Mar_28_2017-Rajab-1438-1.jpg

รูปที่ 2 http://www.skthai.org/news/426219/ประกาศจุฬาราชมนตรี-เรื่อง-กำหนดวันที่-๑-ของเดือนรอยับ-ฮ.ศ.-๑๔๓๘.html