หน้าแรก

banner tacs 2020 Cancel

ข่าวสาร

- 15 พฤษภาคม 2563 / ประกาศยกเลิกการจัดประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 7 คลิกที่นี่

- 4 กุมภาพันธ์ 2563 / เปิดรับสมัครและส่งบทคัดย่อ (Abstract) ตั้งแต่วันนี้ - 18 พฤษภาคม 2563

- 4 กุมภาพันธ์ 2563 / ยินดีต้อนรับสู่งานการประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 7

กำหนดการรับสมัคร

 - ลงทะเบียนและส่งบทคัดย่อ (Abstract) ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 (Canceled) 
 - ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 (Canceled)
 - ยืนยันการเข้าร่วมฯ/ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Full paper)      ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 (Canceled)
-  ลงทะเบียนเข้าร่วม (แบบไม่นำเสนอผลงาน) ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2563 (Canceled)