หน้าแรก

Banner TACs 2021 Online

ข่าวสาร

- 20 พฤษภาคม 2564 / ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 7 เป็น ออนไลน์ (Online) icon update

- 11 มีนาคม 2564 / การประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 7 ลงทะเบียน (Registration Form) คลิกที่นี่ (Click here) 

- 8 กุมภาพันธ์ 2563 / ยินดีต้อนรับสู่การประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 8

กำหนดการรับสมัคร

 - ลงทะเบียนและส่งบทคัดย่อ (Abstract) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564  
 - ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 
 - ยืนยันการเข้าร่วมฯ/ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Full paper)      ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 
 - ส่ง VDO นำเสนอผลงาน ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564