หน้าแรก

TACs 2023 01

ข่าวสาร

  • 1 มีนาคม 2566 / ยินดีต้อนรับสู่การประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 9
  • 2 มีนาคม 2566 / ลงทะเบียน เข้าร่วมการประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 9 (TACs2023) คลิก 

กำหนดการ

 - 1     มีนาคม 2566     เปิดรับสมัครลงทะเบียน/ส่งบทคัดย่อ  
 - 30   พฤษภาคม     2566     ปิดรับสมัครลงทะเบียน/ส่งบทคัดย่อ
 - 2      มิถุนายน 2566     แจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อ/เปิดรับรายงานฉบับสมบูรณ์     
 - 7     มิถุนายน 2566     ยืนยัน
 - 16   มิถุนายน 2566     หมดเขตส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

 

*หมายเหตุ:  ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ยินดีสนับสนุนที่พัก และอาหารให้กับผู้สมัครที่เข้าร่วมนำเสนอผลงานแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ในช่วงเวลาระหว่างการนำเสนอผลงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่