โครงการค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน (NAS)

ข่าวสาร

- 1 พ.ย. 2565 / เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน
ประจำปี 2566 (NAS#2023) คลิกที่นี่

 สถานที่/
กำหนดการรับสมัคร

NAS 2566 01รายละเอียดโครงการ/กำหนดการ NAS2023