โครงการค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน (NAS)

ข่าวสาร

- 1 ก.พ. 2565 / เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน
ประจำปี 2565 (NAS#2022) คลิกที่นี่สถานที่/
กำหนดการรับสมัคร

Table 2565 IIรายละเอียดโครงการ/กำหนดการ NAS2022