โครงการค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน (NAS)

ข่าวสาร

- 1 พ.ย. 2563 / เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน
ประจำปี 2564 (NAS2021) คลิกที่นี่  icon update


สถานที่/กำหนดการรับสมัคร

Artboard 1aa


รายละเอียดโครงการ/กำหนดการ NAS2021