หน้าแรก

ข่าวสาร

 • 11 มิถุนายน 2564 / ประกาศผลการคัดเลือก [ กลุ่มที่ 3 ] : เพื่อรับชุดสื่อดาราศาสตร์ Astro-Corner <<คลิกที่นี่>> button new 01
 • 1 พฤษภาคม 2564 / เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ  button new 01
 • 26 เมษายน 2564 / ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก “โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราสาสตร์ ประจำปี 2564” [กลุ่มที่ 1] : กลุ่มโรงเรียนใหม่ (ขอรับกล้องและสื่อ) <<คลิกที่นี่>> button new 01
 • 15 มีนาคม 2564 / เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 
  • ทางลัดไปใบสมัคร กลุ่มที่ 1 <<หมดเขตรับสมัคร>>
  • ทางลัดไปใบสมัคร กลุ่มที่ 2 <<หมดเขตรับสมัคร>>
 • 15 มีนาคม 2564 / ยินดีต้อนรับสู่ “โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ 

 

กำหนดการรับสมัคร

[กลุ่มที่ 1] : กลุ่มโรงเรียนใหม่ (ขอรับกล้องและสื่อ)

DobsonianTelescopeForSchool g1

  • หมดเขตส่งใบสมัคร              7 เมษายน 2564 (หมดเขตรับสมัคร)
  • ประกาศผลการคัดเลือก        26 เมษายน 2564 Update
  • แจ้งการยืนยันการเข้าร่วม     26 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2564 Update
  • ประกาศรายชื่อ (Final)          รอพิจารณาวันจัดอบรมใหม่ Update

 

[กลุ่มที่ 2] : กลุ่มเครือข่ายกระจายโอกาสฯ (อบรมการทำโครงงานดาราศาสตร์)

DobsonianTelescopeForSchool g2

  • หมดเขตส่งใบสมัคร              7 เมษายน 2564 (หมดเขตรับสมัคร)
  • ประกาศผลการคัดเลือก        รอพิจารณาวันจัดอบรมใหม่ Update
  • แจ้งการยืนยันการเข้าร่วม    รอพิจารณาวันจัดอบรมใหม่ Update
  • ประกาศรายชื่อ (Final)          รอพิจารณาวันจัดอบรมใหม่ Update

 

[กลุ่มที่ 3] : (ขอรับสื่อ Astro-Corner)

DobsonianTelescopeForSchool g3

  • เปิดรับสมัคร                          1 พฤษภาคม 2564
  • หมดเขตส่งใบสมัคร              31 พฤษภาคม 2564
  • ประกาศผลการคัดเลือก        11 มิถุนายน 2564
  • ส่งมอบสื่อให้โรงเรียน (ดำเนินการส่งให้ถึงโรงเรียน)           ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564

 

สถานที่จัดกิจกรรม (เฉพาะ [กลุ่มที 1] และ [กลุ่มที่ 2])

          สถานที่จัดกิจกรรมอบรม        : โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ (รอยืนยันวันจัดอบรมใหม่)

          สถานที่จัดกิกจรรมดูดาว        : อุทยานดาราศาสตณ์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (รอยืนยันวันจัดอบรมใหม่)

 

วันเวลาเข้าร่วมกิจกรรม

         ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดการเสมัครเข้าร่วมโครงการ หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้จากผู้ดูแลโครงการ (คุณคมสันต์) - ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

โทรศัพท์                   053-121269 ต่อ 305 (ศูนย์บริการวิชการฯ)

โทรศัพท์ (มือถือ)      088-5477834 (คุณคมสันต์)

Line Official ID      @295ntycn 

Line Official QR >> 295ntycn