สดร ได้ทำความร่วมมือในโครงการของ CTA เพื่อสร้างเครื่องจักรสำหรับใช้ในการล้างกระจกของกล้องโทรทัศน์ซึ่งจะไปติดตั้งที่ประเทศชิลี โดยเครื่องจักรนี้ มีหน้าที่ในการล้างสิ่งสกปรก และทำการล้างชั้นอะลูมิเนียมที่เคลือบอยู่บนผิวกระจกออก เพื่อเตรียมไว้สำหรับทำการเคลือบชั้นอะลูมิเนียมใหม่ ในเครื่องเคลือบกระจกต่อไป

        ณ ปัจจุบันอยู่ในขั่นตอนการออกแบบเชิงกลของเครื่องจักร เพื่อทำการทดลองและทดสอบ หาวิธีหรือกระบวนการ รวมทั้งจุดควบคุมต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งขั้นตอนในการล้างกระจกที่ดีที่สุด

mac sm mirror 1

ภาพ Mirror coating remover machine

 

พัฒนาโดย :  สมรรถชัย ธะนันต์
วิศวกรชำนาญการ , งานพัฒนาเทคโนโลยีและวิศวกรรม