เป็นระบบที่จะคอยเก็บค่าต่าง ๆ ในท้องฟ้า รวมไปถึงสภาพอากาศ ที่เกิดขึ้น เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพท้องฟ้าในบริเวณนั้น โดยข้อมูลหลังวิเคราะห์จะสามารถคาดการณ์ได้ว่า ตำแหน่งนั้นมีความคุ้มทุนที่จะสร้างหอดูดาวหรือไม่ต่อไป

mac dev weather brutan 1

ภาพ หน้าจอของระบบตรวจสอบสภาพท้องฟ้า

 

 

พัฒนาโดย : รุ่งฤทธิ์ อนุตรวิรามกุล
วิศวกร , งานพัฒนาเทคโนโลยีและวิศวกรรม