เนื่องจากระบบปฏิบัติการของอุปกร์กล้อง 4k ภายในหอดูดาวแห่งชาตินั้น มีการติดตั้งมาไม่ต่ำกว่า 5 ปี และจำเป็นที่จะต้องสำรองข้อมูล และ อัพเกรดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จึงจำเป็นที่จะต้องรวบรวม

กระบวนการที่จะสามารถทำให้ กล้อง 4k ยังสามารถใช้งานได้ต่อไปในอนาคต ซึ่งจำเป็นที่จะต้องสร้างระบบปฏิบัติการ และ ซอฟต์แวร์ 4k ที่ได้รับการอัพเกรด ให้สามารถทำงานต่อไปได้

mac dev camera4k 1

ภาพ หน้าจอของเครื่อง 4k ที่ได้รับการอัพเกรดเรียบร้อยแล้ว

 

 

พัฒนาโดย : รุ่งฤทธิ์ อนุตรวิรามกุล
วิศวกร , งานพัฒนาเทคโนโลยีและวิศวกรรม