นอกจากงานซ่อมบำรุงแล้วยังมีงานที่เป็นการพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือ เพื่อให้ได้มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิม และพัฒนาฝีมือตนเอง

mac dev tool sj 1  mac dev tool sj 2 mac dev tool sj 3

ภาพ ออกแบบ Cover All Sky
ใช้กล้อง CCD ของ ZWO


ภาพ ออกแบบ Cover All Sky
ใช้กล้อง CCD ของ Sbig

ภาพ ออกแบบ Adaptor ต่อแกน Counterweight
ของกล้องดูดาว
mac dev tool sj 4  mac dev tool sj 5 mac dev tool sj 6
ภาพ ออกแบบอุปกรณ์จับยึดกล้อง CCTV

ภาพ ฮีตเตอร์สำหรับกล้อง DSLR
เพื่อใช้เวลาถ่ายภาพกลางคืน

ภาพ ฮีตเตอร์สำหรับกล้อง DSLR
เพื่อใช้เวลาถ่ายภาพกลางคืน 

 

พัฒนาโดย : สุจินโณ กัณธรรม
นายช่างเทคนิค