ชุดตรวจวัดคุณภาพท้องฟ้าและสภาพอากาศ เป็นเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อการติดตั้ง ใช้พื้นที่น้อย และสามารถเคลื่อนย้ายไปในที่ต่าง ๆ ได้สะดวก โดยอุปกรณ์ชุดนี้เป็นชุดแรกที่ถูกพัฒนาและทดสอบเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับไปติดตั้งที่ประเทศภูฐาน

mac dev weather 1

ภาพ ตู้ระบบตรวจสอบสภาพอากาศและท้องฟ้ายามค่ำคืน ที่จะนำไปติดตั้งยังภูฏาน

 

พัฒนาโดย : สุจินโณ กัณธรรม
นายช่างเทคนิค , งานพัฒนาเทคโนโลยีและวิศวกรรม