กล้องโทรทัศน์ขนาด 2.4 เมตร ได้มีการใช้เพื่องานวิจัยทางดาราศาสตร์มานานหลายปี เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับระบบการทำงานต่าง ๆ ของกล้องมีความสำคัญเป็นอย่างมาก จึงต้องมีการเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อให้มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีอยู่ตลอดเวลา อย่างเช่น เมนบอร์ด, ซีพียู, แรม เป็นต้นฯ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้งานกับกล้อง 2.4 เมตรนั้น จะมีด้วยกัน 2 เครื่องหลัก ๆ คือ

  • เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับควบคุมการทำงานของตัวกล้อง 2.4 เมตร
  • เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับควบคุมการทำงานของโดมกล้อง 2.4 เมตร

        ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งสองเครื่องนี้ จะทำงานประสานสัมพันธ์กันตลอดเวลา เมื่อตัวกล้องมีการเคลื่อนที่หันไปหาดาว ตัวโดมก็จะทำการเคลื่อนที่ตามตัวกล้องไป เพื่อไม่ให้ตัวกล้องชนกับโดม อาจจะเกิดความเสียหายให้กับตัวกล้องได้

mac sj 1

ภาพ การทดสอบอุปกรณ์ใหม่ เมนบอร์ด, ซีพียู, แรม กับการคอนโทรลของระบบกล้อง 2.4 เมตร

mac sj 2

ภาพ นำอุปกรณ์ตังใหม่เข้าติดตั้งสำหรับตู้คอนโทรลกล้อง 2.4 เมตร

 

พัฒนาโดย : สุจินโณ กัณธรรม
นายช่างเทคนิค , งานพัฒนาเทคโนโลยีและวิศวกรรม