พัฒนาและออกแบบระบบการแสดงผลการทำงานของข่ายกล้องโทรทรรศน์อัตโนมัติ โดยระบบจะแสดงแผนภาพการทำงานของระบบอย่างละเอียด เพื่อสามารถตรวจสอบสถานะของการทำงานของระบบควบคุม ช่วยให้การพัฒนาระบบเป็นไปอย่างง่ายดาย รวมถึงผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบการทำงานของงานวิจัยที่ได้เพิ่มลงไปในระบบได้อีกด้วย

mac pt 5

ภาพ TRT Queue Visualization

 

พัฒนาโดย : ปฐมพงษ์ บัติปัน
รักษาการหัวหน้างานพัฒนาเทคโนโลยีและวิศวกรรม