พัฒนาและออกแบบระบบการเข้าใช้งานเครือข่ายกล้องโทรทรรศน์แบบโรโบติก เพื่อให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา นักวิจัย รวมทั้งประชาชนที่มีสนใจในดาราศาสตร์ ได้มีโอกาสได้ใช้กล้องโทรทรรศน์จากโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือแม้กระทั่งที่บ้านของตนเอง สำหรับการศึกษา การวิจัย หรือแม้กระทั่งการใช้สำหรับสร้างแรงบัลดาลใจให้เยาชนรักในวิชาวิทยาศาสตร์

mac pt 3

ภาพ Thai Robotic Telescope (TRT) Web Application

 

 

พัฒนาโดย : ปฐมพงษ์ บัติปัน
รักษาการหัวหน้างานพัฒนาเทคโนโลยีและวิศวกรรม