พัฒนาและออกแบบระบบส่วนติดต่อผู้ใช้กับระบบ เพื่อรองรับการนำข้อมูลหรือคำสั่งเข้าไปสู่ระบบ ตลอดจนนำเสนอสารสนเทศกลับมายังผู้ใช้ โดยออกแบบให้มีความง่ายต่อการใช้งาน มีภาพลักษณ์ที่สวยงาม เช่น การวางภาพ ขนาดตัวอักษร ปุ่ม แป้นพิมพ์ เสียง หรือแม้แต่แสงไฟ เพื่อนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ มีภาษาภาพที่ทำให้คนเกิดความรู้สึกอยากจะใช้งาน และสร้างแรงบัลดาลใจให้กับผู้เข้าเยี่ยมชม รวมถึงพัฒนาระบบต่างๆที่ช่วยอำนวยความสะดวกต่อการใช้งานกล้อง

mac pt 1

ภาพ TNO Telescope Control System Interface

mac pt 2

ภาพ TNO Telescope Control System Interface

 

พัฒนาโดย : ปฐมพงษ์ บัติปัน
รักษาการหัวหน้างานพัฒนาเทคโนโลยีและวิศวกรรม