ประกาศ

mhesi logo           narit logo s   logo ipst mini

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมอบรม

โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจำปี 2564

ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ระหว่างวันที่ 19 – 23 เมษายน 2564

*********************************************************

                    ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564

 

กำหนดการจัดกิจกรรมอบรม

 

 สิ่งของจำเป็นต้องใช้ในการอบรม

intermediate 001

          1. อุปกรณ์ในการถ่ายภาพ

- กล้องถ่ายรูปดิจิตอล DSLR

- ขาตั้งกล้องถ่ายรูป

- สายลั่นชัตเตอร์

- Memory Card ที่มีความจุมากกว่า 16GB

          2. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ( Laptop )

          3. HDD สำหรับเก็บข้อมูลความจุ ไม่น้อยกว่า 80 GB

          4. เตรียมเครื่องนุ่งห่มและอุปกรณ์กันหนาวมาให้เพียงพอ เนื่องจากยอดดอยอินทนนท์อากาศหนาวเย็นมาก

          ( ใกล้เคียง 0 องศา ) จึงให้เตรียมเครื่องนุ่งห่ม ดังนี้

- เสื้อกันหนาวและกางเกงแบบหนา

- ถุงเท้าและถุงมือแบบหนา

- หมวกกันหนาว

- ผ้าพันคอ

          5. ยาสำหรับโรคประจำตัว ( ถ้ามี )