กำหนดการโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ ขั้นกลาง

logo ipst mini   narit logo s astropark icon intanon

กำหนดการจัดกิจกรรมอบรม
โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจำปี 2563
ระหว่างวันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2563
ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
และศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์ (กม.31)
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่


 วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

08:00 – 09:00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม/ พร้อมรับอาหารว่าง
ณ อาคารนิทรรศการ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
09:00 – 10:30 น. พิธีกรแจ้งกำหนดการ และกิจกรรมแนะนำตัว
10:30 – 11:15 น. ทำแบบทดสอบก่อนรับการฝึกอบรม
11:15 – 12:00 น. เยี่ยมชมนิทรรศการดาราศาสตร์ และหอดูดาวภายในอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร
12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 14:30 น. บรรยายเรื่อง “ทรงกลมท้องฟ้าและระบบพิกัดท้องฟ้าเชิงลึก”
โดย นายเจษฎา กีรติภารัตน์   เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์
14:30 – 15:00 น. เตรียมตัวเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
15:00 – 17:00 น. เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
17:00 – 18:00 น. รับประทานอาหารเย็น
18:00 – 22:00 น. การสังเกตการณ์ท้องฟ้าจริงเบื้องต้นด้วยตาเปล่ากล้องโทรทรรศน์และกล้องสองตา
โดย คณะวิทยากร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
22:00 – 22:30 น. พักรับประทานอาหารว่าง/เดินทางกลับที่พัก
22:30 – 23:30 น. ลงทะเบียนเข้าที่พัก/ พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

07:30 – 08:30 น. รับประทานอาหารเช้า
08:30 – 09:00 น. เดินทางสู่ ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์ (กม.31)
09:00 – 12:00 น. บรรยายเรื่อง “การติดตั้งและการใช้งานกล้องโทรทรรศน์ระบบศูนย์สูตรฟ้า”
  โดย นายธนกฤต สันติคุณาภรต์   เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ชำนาญการ
10:00 – 12:00 น. การฝึกปฏิบัติ “การติดตั้งและใช้งานกล้องโทรทรรศน์ระบบศูนย์สูตรฟ้า”
  โดย คณะวิทยากร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 15:00 น. การฝึกปฏิบัติ “เทคนิคการติดตั้งกล้องเพื่อสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้าในช่วงเวลากลางวัน”
  โดย คณะวิทยากร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
15:30 – 16:00 น. เดินทางสู่ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ 7รอบพระชนมพรรษา
16:00 – 18:00 น. การฝึกปฏิบัติ “ศึกษาการทำงานของนักวิจัย และเยี่ยมชมหอดูดาวฯ”
  โดย คณะวิทยากร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
18:00 – 19:00 น. รับประทานอาหารเย็น
19:00 – 23:30 น. การสังเกตการณ์ท้องฟ้าจริงเบื้องต้นด้วยตาเปล่ากล้องโทรทรรศน์และกล้องสองตา
  โดย คณะวิทยากร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
23:30 – 00:00 น. พักรับประทานอาหารว่าง/เดินทางกลับที่พัก

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

07:30 – 08:30 น. รับประทานอาหารเช้า
08:30 – 09:00 น. เดินทางสู่ ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์ (กม.31)
09:00 – 12:00 น. บรรยายเรื่อง “การวัดระยะทางทางดาราศาสตร์”
โดย นายคมสันต์ ธุรี   เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ชำนาญการ
12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 14:30 น. การฝึกปฏิบัติ “กิจกรรมโครงงานดาราศาสตร์”
กิจกรรมที่ 1   การหาระยะทางวัตถุท้องฟ้าด้วยเรขาคณิตเบื้องต้น
กิจกรรมที่ 2   การทดลองการเกิดหลุมอุกกาบาต
14:30 – 15:00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15:00 – 16:30 น. การฝึกปฏิบัติ “กิจกรรมโครงงานดาราศาสตร์” (ต่อ)
กิจกรรมที่ 1   การหาระยะทางวัตถุท้องฟ้าด้วยเรขาคณิตเบื้องต้น
กิจกรรมที่ 2   การทดลองการเกิดหลุมอุกกาบาต
16:30 – 18:00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
18:00 – 19:00 น. รับประทานอาหารเย็น
19:00 – 23:30 น การฝึกปฏิบัติ “ตั้งกล้องโทรทรรศน์สังเกตการณ์ และถ่ายภาพดาราศาสตร์ อย่างง่าย”
  โดย คณะวิทยากร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
  พักรับประทานอาหารว่าง/เดินทางกลับที่พัก

วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

07:30 – 08:30 น. รับประทานอาหารเช้า
08:30 – 09:00 น. เดินทางสู่ ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์ (กม.31)
09:00 – 10:30 น. บรรยายเรื่อง “การประมวลผลภาพถ่ายทางดาราศาสตร์”
  โดย นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์   หัวหน้างานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์
10:30 – 12:00 น. การฝึกปฏิบัติ “กิจกรรมโครงงานดาราศาสตร์”
  กิจกรรมที่ 3   กฏการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์
  กิจกรรมที่ 4   การหามวลของดาวเคราะห์ด้วยกฏของเคปเลอร์
12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 14:30 น. การฝึกปฏิบัติ “กิจกรรมโครงงานดาราศาสตร์” (ต่อ)
  กิจกรรมที่ 3   กฏการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์
  กิจกรรมที่ 4   การหามวลของดาวเคราะห์ด้วยกฏของเคปเลอร์
14:30 – 15:00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15:00 – 16:30 น. บรรยายเรื่อง “การสืบค้นข้อมูลทางดาราศาสตร์สำหรับการวางแผนการดูดาว”
  โดย นายธฤษพงศ์ ศิริบูรณ์   เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ชำนาญการ
16:00 – 18:00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
18:00 – 19:00 น. รับประทานอาหารเย็น
19:00 – 23:30 น. ทดสอบภาคสังเกตการณ์
  โดย คณะวิทยากร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
23:30 – 00:00 น. พักรับประทานอาหารว่าง/เดินทางกลับที่พัก

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

05:00 – 07:00 น. กิจกรรมสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้าช่วงเช้ามืด
ณ พระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ
โดย คณะวิทยากร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
07:00 – 08:00 น. รับประทานอาหารเช้า
08:00 – 08.30 น. ทำแบบทดสอบหลังรับการฝึกอบรม
08:30 – 12:00 น. ทัศนศึกษา สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ มูลนิธิโครงการหลวง
12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 14:00 น. พิธีมอบใบประกาศนียบัตร
14:00 – 16:30 น. เดินทางกลับ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

กำหนดการโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจำปี 2563