สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2566

1911152 10152896112824968 7188785695368561688 o 10271442 10152415819256855 3609281229267917582 o 1375132 257964087717586 1247733310 n 

อบรมครูขั้นต้น66 all


การรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรม

        ดำเนินการส่งใบสมัครเข้าร่วมอบรม ตามขั้นตอน ดังนี้

1. ศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการฯ

รายละเอียดโครงการ >> คลิ๊กที่นี่ <<


2. ดาวน์โหลด “แบบแสดงความเห็นชอบให้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรม” กรอกข้อมูลผู้สมัครและให้ผู้บริหารลงนามเห็นชอบให้สมัครเข้าร่วมอบรม 

ลิงค์เอกสาร >> คลิ๊กที่นี่ <<


3.เลือกสถานที่เข้าร่วมอบรม (เลือกสมัครได้ ท่านละ 1 ที่ เท่านั้น)

ครั้งที่ 1 จังหวัดน่าน >> คลิ๊กที่นี่ <<

ครั้งที่ 2 จังหวัดนครนายก >> คลิ๊กที่นี่ <<

ครั้งที่ 3 จังหวัดหนองคาย >> คลิ๊กที่นี่ <<

ครั้งที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช >> คลิ๊กที่นี่ <<


4. กรอกข้อมูลใบสมัครผ่านระบบออนไลน์บน Google Forms รายละเอียดดังนี้

4.1 กรอกรายละเอียดของผู้สมัครเข้าร่วมอบรม

4.2 แนบเอกสาร “แบบแสดงความเห็นชอบให้สมัครเข้าร่วมอบรม” (ลงนามรับรองแล้ว)

4.3 แนบเอกสาร “สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร” (ลงนามสำเนาถูกต้องแล้ว)

4.4 ตอบคำถามตรวจสอบความเข้าใจในการสมัครเข้าร่วมอบรม

4.5 ตรวจสอบความถูกต้อง และดำเนินการส่งใบสมัคร

 

 

5. ผู้สมัครจะได้รับ e-mail ตอบกลับผลการส่งรับสมัคร และสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครได้ที่เว็บไซต์ ที่ http://www.narit.or.th/index.php/teacher/training/basic โดยเลือกตรวจสอบตามรอบที่สมัคร

 

กำหนดการจัดอบรม

  วันที่จัดกิจกรรมอบรม      สถานที่จัดกิจกรรมอบรม     
ครั้งที่ 1 จังหวัดน่าน 6 – 8 มกราคม 2566   โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน
ครั้งที่ 2  จังหวัดนครนายก 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 โรงแรม รอยัล ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท
ครั้งที่ 3  จังหวัดหนองคาย 21 – 23 เมษายน 2566 โรงแรม รอยัล นาคารา หนองคาย
ครั้งที่ 4  จังหวัดนครศรีธรรมราช    3 – 5 พฤษภาคม 2566 โรงแรม ทวินโลตัส นครศรีธรรมราช
   


กำหนดการรับสมัคร

ครั้งที่ 1 จังหวัดน่าน        รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่       4 มกราคม 2566
ครั้งที่ 2 จังหวัดนครนายก  รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2566
ครั้งที่ 3 จังหวัดหนองคาย รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 12 เมษายน 2566
ครั้งที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 28 เมษายน 2566
   

 

จำนวนรับสมัคร

          รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งละ 100 คน โดยถือลำดับการส่งใบสมัคร ก่อน-หลัง เป็นสำคัญ

          การสมัครเข้าร่วมอบรมดังกล่าวจะถือว่าสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ผู้เข้าอบรมมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมในแต่ละครั้ง ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมและสถานที่จัดอบรมได้ที่ http://www.narit.or.th/index.php/teacher/training/basic หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ : 053-121268-9 ต่อ 306 (ศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์)

โทรศัพท์ : 088-5477834 (คุณคมสันต์)

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ข้อกำหนดในการเข้าร่วมกิจกรรมอบรม

  1. สมัครเข้าร่วมอบรมได้โดย ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
  2. สถาบันฯ จะรับผิดชอบ ค่าอาหาร ระหว่างร่วมอบรม ยกเว้น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าที่พักและค่าเดินทาง ขอให้ผู้เข้าร่วมอบรม เบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัดของท่าน
  3. ผู้เข้าร่วมอบรม ต้องมีจำนวนชั่วโมงเข้าร่วมอบรม ทั้งกิจกรรมภาคบรรยาย ภาคปฏิบัติ และภาคสังเกตการณ์ (ในช่วงกลางคืน) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของจำนวนชั่วโมงตามที่หลักสูตรกำหนด
  4. ครู หรือโรงเรียน ที่มีกล้องโทรทรรศน์ กล้องสองตา หรืออุปกรณ์สังเกตการณ์ดาราศาสตร์ สามารถนำมาร่วมกิจกรรมภาคปฏิบัติ และกิจกรรมภาคสังเกตการณ์ (ภาคกลางคืน) ได้
  5. กรุณานำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และอุปกรณ์เก็บข้อมูลผ่าน USB มาใช้ระหว่างร่วมอบรม เนื่องจากมีกิจกรรม “การติดตั้งและใช้งานซอฟต์แวร์ทางดาราศาสตร์”

 

หมายเหตุ

  1. หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้เข้าร่วมอบรม หรือไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ โปรดแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ผู้เข้ารวมอบรมต่อผู้ดูแลโครงการฯ ก่อนถึงวันอบรม อย่างน้อย 1 สัปดาห์ (เพื่อไม่เป็นการจำกัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมอบรมท่านอื่น)

ลิงค์ >> การสมัครเข้าร่วมอบรมครูขั้นต้น ปี 2566

ลิงค์ >> (ตัวอย่าง) ข้อมูลใบสมัครอบรมครูขั้นต้น ปี 65

ลิงค์ >> หนังสือประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมโครงการ

ลิงค์ >> แบบแสดงความเห็นชอบให้สมัครเข้าร่วมอบรม