ครั้งที่ 2 จ.นครราชสีมา

logo ipst mini narit logo s nma icon

โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2563
ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่างวันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2563
ณ สุรสัมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
และ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา


>>>>จัดกิจกรรมอบรมไปแล้วเมื่อวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2562<<<<

        หลังจากที่ท่านส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรม โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาตร์ขั้นต้น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 ณ จ.นครราชสีมา เรียบร้อยแล้ว ระบบจะดำเนินการรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอบรม โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอบรมได้ ตามลิงค์ด้านล่างนี้ ทั้งนี้ ท่านจะสามารถใช้รายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อดำเนินการขออนุมัติต้นสังกัด เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น ปี 2563 ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดนครราชสีมา
>> Link หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม <<
>> Link รายชื่อ <<
>> Link กำหนดการ <<


สถานที่จัดกิจกรรมอบรม : สุรสัมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

สถานที่จัดกิจกรรมดูดาวภาคสังเกตการณ์ : หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา

ข้อมูลโรงแรมที่พัก

         content

ข้อมูลโรงแรมที่พัก ( ครูดำเนินการเรื่องที่พักเอง และเบิกจ่ายจากต้นสังกัด )
สุรสัมมนาคาร

ติดต่อ : 044 216 199
Website : http://web.sut.ac.th/shsc/Location.htm
https://www.facebook.com/pg/Surasammanakhan-SUT-643271962363518/photos/?ref=page_internal

81984135

โรงแรม Sata house boutique resort
ติดต่อ : 096 989 4295
Website : facebook.com/Sata-House-Boutique-Resort-1577613625830614/

30000002000375798 wh 4

โรงแรมสวนทอฝัน
ติดต่อ : 091 016 7291

5d2f90d755c81d30a50499e7595a5e06

โรงแรม Loft sima
ติดต่อ :061 062 2240
Website : https://www.facebook.com/LoftAtSima/