สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2564

1911152 10152896112824968 7188785695368561688 o 10271442 10152415819256855 3609281229267917582 o 1375132 257964087717586 1247733310 n 


การรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรม

        ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2564 สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้โดย ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่าสมัครและค่าลงทะเบียน โดยดำเนินการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมตามขั้นตอน ดังนี้

1. ศึกษารายละเอียด และรอบการจัดกิจกรรมอบรมครูขั้นต้น ประจำปี 2564
2. ดาวน์โหลด “แบบแสดงความเห็นชอบให้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรม” พร้อมทั้งให้ผู้บริหารลงนามเห็นชอบให้สมัครเข้าร่วมอบรม 

ลิงค์เอกสาร >> คลิ๊กที่นี่ <<


3.กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์บน Google Formsโดยเลือกครั้งที่สมัครเข้าร่วมอบรม ดังนี้

3.1 เลือกครั้ง และสถานที่ ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมอบรม ( เลือกสมัครได้ท่านละ 1 ที่ )

ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดกาญจนบุรี    เลื่อนการจัดกิจกรรม

ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดแพร่     จัดกิจกรรมอบรมแล้ว


ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดอุดรธานี*    จัดกิจกรรมอบรมแล้ว


ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดศรีสะเกษ    จัดกิจกรรมอบรมแล้ว


ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี*      เลื่อนการจัดกิจกรรม


3.2 กรอกรายละเอียดของผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรม พร้อมตอบคำถามประกอบการสมัคร
3.3 แนบเอกสาร “แบบแสดงความเห็นชอบให้สมัครเข้าร่วมอบรม” ที่ลงนามแล้วรับรองแล้ว
3.4 แนบเอกสาร “สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร” ที่ลงนามสำนักถูกต้องแล้ว
3.5 ตรวจสอบความถูกต้อง และดำเนินการส่งใบสมัครบนระบบออนไลน์ บน Google Forms


4. ผู้สมัครจะได้รับ e-mail ตอบกลับผลการรับสมัคร และสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครได้ที่ เว็ปไซด์อบรมครูในแต่ละรอบ ที่ http://www.narit.or.th/index.php/teacher/basic

 

กำหนดการจัดกิจกรรมอบรม

ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่      เลื่อนการจัดกิจกรรมอบรม    
ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดแพร่   ระหว่างวันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2564
ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดอุดรธานี* ระหว่างวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2564
ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 19 – 21 มีนาคม 2564
ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี*      ระหว่างวันที่ เลื่อนการจัดกิจกรรมอบรม  


กำหนดการรับสมัคร

ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดกาญจนบุรี          รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่       เลื่อนการจัดกิจกรรมอบรม
ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดแพร่     รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดอุดรธานี* รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 1 มีนาคม 2564
ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564
ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี* รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ เลื่อนการจัดกิจกรรมอบรม

 

* สำหรับการจัดกิจกรรมอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น ครั้งที่ 3 และ ครั้งที่ 5 เป็นการเลื่อนการจัดกิจกรรมอบรมมาจากปีงบประมาณ 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้ไม่สามารถ จัดกิจกรรมอบรมตามกำหนดการเดินได้ และเลื่อนมาจัดกิจกรรมอบรมในปี 2564 แทน

 

จำนวนรับสมัคร

        โครงการอบรมครูเชิงปฏิรูปการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2564 จัดกิจกรรมอบรมทั้งสิ้น 5 ครั้ง รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งละ 120 คน โดยถือลำดับการส่งใบสมัครก่อนหลังเป็นสำคัญ

        การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมจะถือว่าสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ผู้เข้าอบรมมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมในแต่ละครั้ง โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมและสถานที่จัดกิจกรรมอบรมได้ที่ http://www.narit.or.th/index.php/teacher/training/basic หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 053-121268-9 ต่อ 305 (ศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์)

 

การเข้าร่วมกิจกรรมอบรม

  1. ผู้สมัครเข้าร่วมอบรมทุกท่านสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมได้โดย ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ยกเว้น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าที่พักและค่าเดินทาง ให้ผู้เข้าร่วมอบรมเบิกจ่ายจากต้นสังกัด
  2. ผู้เข้าร่วมอบรม จะต้องมีชั่วโมงเวลาเข้าร่วมกิจกรรมโดยรวม ทั้งภาคบรรยาย ภาคปฏิบัติ และภาคสังเกตการณ์ (ในช่วงกลางคืน) ไม่น้อยกว่าชั่วโมงที่กำหนดไว้ ตามข้อกำหนดหลักสูตรการอบรม
  3. ครู หรือโรงเรียน ที่มีกล้องโทรทรรศน์ กล้องสองตา หรืออุปกรณ์สังเกตการณ์ สามารถนำมาร่วมกิจกรรมภาคสังเกตการณ์ และกิจกรรมภาคปฏิบัติได้
  4. กรุณานำคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Computer Notebook) และอุปกรณ์เก็บข้อมูลผ่าน USB มาใช้ระหว่างร่วมกิจกรรมอบรมด้วย เนื่องจากเป็นกิจกรรมการใช้งานซอฟต์แวร์ทางดาราศาสตร์

 

หมายเหตุ

  1. ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรม สามารถเลือกกิจกรรมอบรมในแต่ละรอบได้ตามที่ท่านสะดวกเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมอบรม
  2. หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมอบรมได้ โปรดแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงวันอบรม อย่างน้อย 1 สัปดาห์ ( เพื่อดำเนินการด้านการจัดอบรมและไม่เป็นการจำกัดสิทธิ์ ของผู้เข้าอบรมท่านอื่น )

หนังสือประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ
แบบแสดงความเห็นชอบให้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรม
ตัวอย่างใบสมัคร

ประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรมอบรมครูขั้นต้น ปี 64 ครั้งที่ 1 จ.กาญจนบุรี 
ประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรมอบรมครูขั้นต้น ปี 64 ครั้งที่ 2 จ.แพร่ 
ประกาศกำหนดวันจัดกิจกรรมอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น ปี 64 ครั้งที่ 2 ณ จ.แพร่

ประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรมอบรมครูขั้นต้น ปี 64 ครั้งที่ 5 จ.สุราษฎร์ธานี button new 01