ขั้นต้น

teacher basic 01

ข่าวสาร

- 18 เมษายน 2565 / แจ้งสถานที่จัดกิจกรรม อบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2565 ครั้งที่ 3 จ.ขอนแก่น ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล ขอนแก่น >> คลิกที่นี่ << button new 01

-  1 มีนาคม 2565 / เปิดรับสมัคร โครรงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2565 ทางลัดไปใบสมัคร >> คลิกที่นี่ << button new 01

-  1 มีนาคม 2565 / ยินดีต้อนรับสู่ “โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2565


กำหนดการจัดกิจกรรมอบรม

วันที่จัดกิจกรรมอบรม
สถานที่จัดกิจกรรมอบรม
 
ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดกาญจนบุรี* 25 – 27 มีนาคม 2565 โรงแรมริเวอร์แคว จ.กาญจนบุรี
กำหนดการใหม่ 10 – 12 มิถุนายน 2565  
ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดเชียงราย 6 – 8 เมษายน 2565 โรงแรมไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด์
ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดขอนแก่น 27 – 29 เมษายน 2565 >> แจ้งให้ทราบอีกครั้ง <<
ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี* 4 – 6 พฤษภาคม 2565 โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
        

กำหนดการรับสมัคร

ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดกาญจนบุรี* รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2565
ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดเชียงราย รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดขอนแก่น รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 22 เมษายน 2565
ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี* รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565
     

 


ข้อกำหนดในการเข้าร่วมกิจกรรมอบรม

  1. ผู้สมัครเข้าร่วมอบรมทุกท่านสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมได้โดย ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ยกเว้น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าที่พักและค่าเดินทาง ให้ผู้เข้าร่วมอบรมเบิกจ่ายจากต้นสังกัด

  2. ผู้เข้าร่วมอบรม ต้องแสดงใบรับรองการได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากแอพพลิเคชั่น “หมอพร้อม” โดยแนบส่งพร้อมใบสมัคร และมีผลตรวจไม่พบเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี ATK หรือ RT-PCR อย่างน้อย 30 นาที แต่ไม่เกิน 48 ชั่วโมง ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมอบรม

  3. ผู้เข้าร่วมอบรม จะต้องมีชั่วโมงเวลาเข้าร่วมกิจกรรมโดยรวม ทั้งภาคบรรยาย ภาคปฏิบัติ และภาคสังเกตการณ์ (ในช่วงกลางคืน) ไม่น้อยกว่าชั่วโมงที่กำหนดไว้ ตามข้อกำหนดหลักสูตรการอบรม

  4. ครู หรือโรงเรียน ที่มีกล้องโทรทรรศน์ กล้องสองตา หรืออุปกรณ์สังเกตการณ์ สามารถนำมาร่วมกิจกรรมภาคสังเกตการณ์ และกิจกรรมภาคปฏิบัติได้

  5. กรุณานำคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Computer Notebook) และอุปกรณ์เก็บข้อมูลผ่าน USB มาใช้ระหว่างร่วมกิจกรรมอบรมด้วย เนื่องจากเป็นกิจกรรมการใช้งานซอฟต์แวร์ทางดาราศาสตร์


หมายเหตุ

  1. ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรม สามารถเลือกกิจกรรมอบรมในแต่ละรอบได้ตามที่ท่านสะดวกเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมอบรม

  2. หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมอบรมได้   โปรดแจ้งล่วงหน้าก่อนถึงวันอบรม อย่างน้อย 1 สัปดาห์ (เพื่อดำเนินการด้านการจัดอบรมและไม่เป็นการจำกัดสิทธิ์ของผู้เข้าอบรมท่านอื่น)

  3. ก่อนเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมอบรม (48 ชั่วโมง) ทางสถาบันฯ จะเปิดระบบให้ผู้สมัครเข้าร่วมอบรมทุกท่าน ส่งผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 เพื่อยืนยันการเข้าร่วมอบรมอีกครั้งหนึ่ง (สามารถใช้ผลตรวจได้ทั้ง ATK หรือ RT-PCR) ผู้ที่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ จะต้องมีผลตรวจไม่พบเชื้อ COVID-19 เท่านั้น