หน้าแรก

ข่าวสาร

- 29 มิถุนายน 2564 / ทางลัดไปลิงก์ใบสมัคร คลิกที่นี่ 

- 29 มิถุนายน 2564 / ยินดีต้อนรับสู่ “โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจำปี 2565”


กำหนดการจัดกิจกรรมอบรม

การรับสมัคร วันนี้ - 19 กันยายน 2564
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 21 – 22 กันยายน 2564
ประกาศผลคัดเลือก 24 กันยายน 2564
Phase I ( อบรมครูที่ปรึกษา+นักเรียน ) 18 – 22 ตุลาคม 2564 *    
Phase II ( นำเสนอผลงานในประเทศ ) ช่วงเดือน เมษายน 2564
Phase III ( นำเสนอผลงานวิชาการดาราศาสตร์ )      ช่วงเดือน มีนาคม 2565
*TACs2022* เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ช่วงเดือน มิถุนายน 2564

*หมายเหตุ  กำหนดการอบรมครูที่ปรึกษา+นักเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

ดาวน์โหลดโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจำปี 2565
แบบแสดงความคิดเห็นผู้บริหาร
ตัวอย่างใบสมัครโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจำปี 2565