หน้าแรก

teacher advance 2565 slide 01

ข่าวสาร

- 1 สิงหาคม 2565 / เปิดรับสมัคร อบรมการทำโครงงานดาราศาสตร์ โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจำปี 2566 คลิกที่นี่

- 1 สิงหาคม 2565 / ยินดีต้อนรับสู่ “โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจำปี 2566”


กำหนดการจัดกิจกรรมอบรม

Phase I ( อบรมการทำโครงการดาราศาสตร์ ) 26 - 30 ตุลาคม 2565
Phase II ( การนำเสนอผลการศึกษาโครงงาน ) ช่วงเดือน เมษายน 2566
*TACs2023* เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ช่วงเดือน มิถุนายน 2566

*หมายเหตุ  กำหนดการอบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

ข่าวสาร

ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์ (กม.31) อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

 

กำหนดการรับสมัคร

การรับสมัคร วันนี้ – 30 กันยายน 2565     
ประกาศผลคัดเลือก 4 ตุลาคม 2565
ยืนยันการเข้าร่วม 4 - 7 ตุลาคม 2565
เรียกตัวสำรอง 8 – 9 ตุลาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยัน           10 ตุลาคม 2565

*หมายเหตุ  กำหนดการอบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

อบรมการทำโครงงานดาราศาสตร์ โครงการอบรมครูเชิงปฏฺบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจำปี 2566
กำหนดการอบรมการทำโครงงานดาราศาสตร์สำหรับโรงเรียน โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจำปี 2566
แบบแสดงความคิดเห็นผู้บริหาร