หน้าแรก

โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจำปี 2566

teacher advance 2565 banner 01

ข่าวสาร

- 9 มกราคม 2566 / ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม “การทำโครงงานดาราศาสตร์สำหรับโรงเรียน” โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจำปี 2566 คลิกที่นี่

- 3 ตุลาคม 2565 / ประกาศ ขยายเวลารับสมัครจนถึงวันที่ 3 มกราคม 2566 และเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดอบรมเป็น วันที่ 25-29 มกราคม 2566

- 1 สิงหาคม 2565 / เปิดรับสมัคร อบรมการทำโครงงานดาราศาสตร์ โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง ประจำปี 2566 คลิกที่นี่

- 1 สิงหาคม 2565 / ยินดีต้อนรับสู่ “โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจำปี 2566”


กำหนดการจัดกิจกรรมอบรม

Phase I ( อบรมการทำโครงการดาราศาสตร์ ) 25 - 29 มกราคม 2566
Phase II ( การนำเสนอผลการศึกษาโครงงาน ) ช่วงเดือน เมษายน 2566
*TACs2023* เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ช่วงเดือน มิถุนายน 2566

*หมายเหตุ  กำหนดการอบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

สถานที่จัดกิจกรรม (Phase I)

ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์ (กม.31) อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

 

กำหนดการรับสมัคร

การรับสมัคร วันนี้ – 3 มกราคม 2566     
ประกาศผลคัดเลือก 5 มกราคม 2566
ยืนยันการเข้าร่วม 6 - 7 มกราคม 2566
เรียกตัวสำรอง 8 – 9 มกราคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยัน           10 มกราคม 2566

*หมายเหตุ  กำหนดการอบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

อบรมการทำโครงงานดาราศาสตร์ โครงการอบรมครูเชิงปฏฺบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจำปี 2566
กำหนดการอบรมการทำโครงงานดาราศาสตร์สำหรับโรงเรียน โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นสูง ประจำปี 2566
แบบแสดงความคิดเห็นผู้บริหาร