กิจกรรมดาราศาสตร์สำหรับโรงเรียน

รูปแบบกิจกรรมทางดาราศาสตร์สำหรับโรงเรียน ณ บริเวณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

รูปแบบที่ 1 กำหนดการ

     18.30 – 19.00 น. เดินทางขึ้นบริเวณยอดดอยอินทนนท์ บริเวณจุดสูงสุดแดนสยาม
19.00 – 19.15 น. เรียนรู้การใช้งานแผนที่ดาวสำหรับการสังเกตวัตถุท้องฟ้า
19.15 – 20.00 น. กิจกรรมบรรยายการดูดาวด้วยตาเปล่า การศึกษากลุ่มดาว และฝึกปฏิบัติการใช้งานแผนที่ดาว
20.00 – 21.00 น. กิจกรรมการสังเกตวัตถุท้องฟ้าผ่านกล้องโทรทรรศน์ 
21.00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม

 

001 1
002 1 003 1


รูปแบบที่ 2 
กำหนดการ

                        16.00 – 16.15 น.

ลงทะเบียนรับเอกสาร ณ ศูนย์บริการสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ หลักกิโลเมตรที่ 31 ถนนจอมทอง-อินทนนท์
 16.15 – 17.30 น.

บรรยายความรู้พื้นฐานทางดาราศาสตร์เรื่อง “การดูดาวเบื้องต้น”

18.30 – 19.00 น. เดินทางขึ้นบริเวณยอดดอยอินทนนท์ บริเวณจุดสูงสุดแดนสยาม
19.00 – 19.15 น. เรียนรู้การใช้งานแผนที่ดาวสำหรับการสังเกตวัตถุท้องฟ้า
19.15 – 20.00 น. กิจกรรมบรรยายการดูดาวด้วยตาเปล่า การศึกษากลุ่มดาว และฝึกปฏิบัติการใช้งานแผนที่ดาว
20.00 – 21.00 น. กิจกรรมการสังเกตวัตถุท้องฟ้าผ่านกล้องโทรทรรศน์
21.00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม

 

004 001 2
002 1 003 1

 

รูปแบบที่ 3 กำหนดการ

15.00 – 15.15 น.

ลงทะเบียนรับเอกสาร ณ หอดูดาวแห่งชาติ บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์หลักกิโลเมตรที่ 44 ถนนจอมทอง-อินทนนท์

15.15 – 16.30 น.

ศึกษาดูงาน

- การปฏิบัติงานของนักดาราศาสตร์ประจำหอดูดาว

- หลักทำงานของกล้องโทรทรรศน์ขนาด 2.4 เมตร

- รูปแบบการศึกษาวิจัยทางด้านดาราศาสตร์ด้วยกล้องโทรทรรศน์ ขนาด 2.4 เมตร

และกล้องโทรทรรศน์ทางไกลอัตโนมัติ

18.30 – 19.00 น. เดินทางขึ้นบริเวณยอดดอยอินทนนท์ บริเวณจุดสูงสุดแดนสยาม
19.00 – 20.00 น.  กิจกรรมบรรยายการดูดาวด้วยตาเปล่า การศึกษากลุ่มดาว และฝึกปฏิบัติการใช้งานแผนที่ดาว
20.00 – 21.00 น. กิจกรรมการสังเกตวัตถุท้องฟ้าผ่านกล้องโทรทรรศน์ 
21.00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม

 

005 002 1
001 1 003 1

 

กิจกรรมแนะนำสำหรับโรงเรียน ณ บริเวณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

        นอกจากกิจกรรมที่ทางสถาบันฯ ได้ให้ความอนุเคราะห์ดังกล่าวแล้ว ทางโรงเรียนสามารถดำเนินการจัดกิจกรรมในรูปแบบอื่นๆ ที่ทางโรงเรียนดำเนินการเองต่อเนื่องในวันถัดไปได้ ดังนี้

6.00 – 8.00 น. กิจกรรมการดูพระอาทิตย์ขึ้น ณ บริเวณจุดชมวิวกิ่วแม่ปาน กิโลเมตรที่ 40
8.00 – 12.00 น.

กิจกรรมการเดินป่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ กิ่วแม่ปาน ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง
(โดยจะมีมัศคุเทศท้องถิ่นให้บริการนำทาง พร้อมการบรรยายความรู้)

 

008 009
010 011

 

รูปแบบกิจกรรมทางดาราศาสตร์สำหรับโรงเรียน นอกสถานที่กำหนดการ

               18.00 – 18.15 น.

ลงทะเบียนรับเอกสาร สื่อดาราศาสตร์ และแผนที่ดาว

18.15 – 19.30 น. บรรยายความรู้พื้นฐานทางดาราศาสตร์เรื่อง “การดูดาวเบื้องต้น”
19.30 – 20.00 น. เรียนรู้การใช้งานแผนที่ดาวสำหรับการสังเกตวัตถุท้องฟ้า
20.00 – 20.30 น. กิจกรรมบรรยายการดูดาวด้วยตาเปล่า การศึกษากลุ่มดาว และฝึกปฏิบัติการใช้งานแผนที่ดาว
20.30 – 21.00 น. กิจกรรมการสังเกตวัตถุท้องฟ้าผ่านกล้องโทรทรรศน์
21.00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม

 

เบอร์โทรศัพท์สำหรับการติดต่อประสานงาน 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

260 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ 053-121268-9 ต่อ 305-307

โทรสาร 053-121250 

 

ข้อมูลรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม

        1. ติดต่อประสานงานเรื่องรายละเอียดและกำหนดการเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ ตามเบอร์ติดต่อข้างต้น เพื่อตรวจสอบตารางกิจกรรมที่สามารถให้ความอนุเคราะห์ได้  (หน่วยงานที่ประสงค์ขอความอนุเคราะจัดกิจกรรม กรุณาประสานงานล่วงหน้าในระยะเวลา ไม่เกิน 2 เดือน ก่อนถึงกำหนดจัดกิจกรรมของท่าน)

        2. การส่งหนังสือเชิญวิทยากร ส่งหนังสือ เรียนถึง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เพื่อขอความอนุเคราะห์วิทยากรเพื่อจัดกิจกรรม  

        3. ในการให้ความอนุเคราะห์ทางสถาบันฯจะเป็นผู้กำหนดจำนวนวิทยากร และสื่อ/อุปกรณ์ ทางดาราศาสตร์ ตามความเหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

        4. การติดต่อประสานงานเรื่องที่พัก / ร้านอาหาร / รถโดยสาร ผู้ขอความอนุเคราะห์ต้องเป็นผู้ดำเนินการเอง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่พัก

        1. กางเต้น ณ สวนสน ( ของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ) ติดต่อ โทร. 053-286729-30 

        2. บ้านพักเป็นหลัง ( ของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ) ติดต่อ โทร. 053-286729-30

        3. บ้านพัก EcoHut บ้านพักบนดอยสูง ( ของเอกชน ) ติดต่อ โทร. 081-8817346

        4. หอพักสนามกีฬา 700 ปี ( กรณีมาพักล่วงหน้าในเมืองเชียงใหม่ ) ติดต่อ โทร. 053-112307-13 e-mail. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ร้านอาหาร/ร้านค้าสวัสดิการ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

1. ครัวริมธาร ติดต่อ โทร. 081-7460129 , 081-6720748

2. ครัวมิตรภาพ ติดต่อ โทร. 081-9502117

 

รถโดยสารจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปยอดดอยอินทนนท์

        1. รถตู้ปรับอากาศ คุณมิตร ติดต่อ โทร. 089-9995186

        2. รถสองแถว (รถแดง) คุณเกษม ติดต่อ โทร.081-8835935