สถานที่จัดกิจกรรม

ค่ายเยาวชนคนดูดาวภาคอีสาน

10

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา

         ในการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมค่าย จะเริ่มรับลงทะเบียนน้อง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม ณ  หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา ซึ่งจะเป็นที่รวมพลของสมาชิกค่ายทุกคนในวันแรก จากนั้นจะเดินทางไปพักแรมที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พร้อมสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้าในช่วงเวลากลางคืนต่อไป

11 12 13

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

          สัมผัสประสบการณ์ดูดาวพร้อมลมหนาวในช่วงหัวค่ำ และสังเกตการณ์ดวงอาทิตย์ขึ้นในช่วงรุ่งเช้า ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา พร้อมเดินป่าศึกษาเส้นทางธรรมชาติ และกิจกรรมทางดาราศาสตร์ต่าง ๆ ที่วิทยากรจาก NARIT เตรียมไว้อีกมากมาย