สถานที่จัดกิจกรรม

 

     ค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (NYC) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จ.เชียงใหม่ และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา และสงขลา โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเดินทางมายังสถานที่จัดกิจกรรมด้วยตัวเอง เพื่อลงทะเบียนและเข้าร่วมค่าย

 0 01 0 02  0 03 

ค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

ค่ายเยาวชนคนดูดาวภาคอีสาน

ค่ายเยาวชนคนดูดาวเท้าติดทะเล