สมัครเข้าร่วมค่าย

ค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปีที่ 17

banner 2

กำหนดการรับสมัคร

  วันจัดกิจกรรมค่าย

  16 - 19 พฤศจิกายน 2566

  15 - 18 พฤศจิกายน 2566 

  เปิดรับสมัคร

  กันยายน 2566

  หมดเขตการรับสมัคร

  22 ตุลาคม 2566

  ประกาศผลการคัดเลือก          

  27 ตุลาคม 2566

  ยืนยันเข้าร่วมค่าย

  28 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2566

  เรียกตัวสำรอง

  2 – 5 พฤศจิกายน 2566

  ประกาศรายชื่อ ( Final )

  6 พฤศจิกายน 2566


คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นนักเรียน/นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าอายุระหว่าง 15 - 19 ปี
 2. มีความสนใจทางดาราศาสตร์ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ กับผู้อื่นได้
 3. สามารถเดินทางเข้าร่วมค่ายฯ ณ จ.เชียงใหม่ ได้ด้วยตัวเอง พร้อมทั้งได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง และครูที่ปรึกษาให้เข้าร่วมค่ายฯ
 4. ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง และครูที่ปรึกษา ให้เข้าร่วมค่ายฯ
 5. มีสภาพร่างกายแข็งแรงพร้อมทำกิจกรรมท่ามกลางอากาศหนาวเย็นที่ระดับ “0” องศาเซลเซียสได้

เอกสารหลักฐานการสมัคร

   1. รูปถ่าย/รูปภาพของผู้สมัคร ( ใช้ภาพน้องที่สื่อความเป็นตัวน้องมากที่สุด ) ขนาดไม่เกิน 1Mb   

  จำนวน 1 รูป     

   2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ( ของผู้สมัคร ) 

  จำนวน 1 ชุด

   3. ใบรับรองการฉีดวัคซีนตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
   >>ตัวอย่างเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน<<

  จำนวน 1 ชุด

   4. ใบอนุญาตสมัครเข้าร่วมค่าย จากผู้ปกครองและครูที่ปรึกษา ( พร้อมลงนาม )
   >>ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ <<

  จำนวน 1 ชุด

   5. นำเสนอตัวเองในหัวข้อ “ความคาดหวังและเหตุผลที่อยากมาเข้าร่วมค่ายนี้”
   (ตอบคำถามให้เป็นตัวเองมากที่สุด)

  จำนวน 1 ชุด

   ( ส่งได้ทุกรูปแบบ เช่น เขียนเรียงความ / วาดรูปพร้อมคำอธิบายประกอบ / ทำคลิปวิดีโอ
   / คลิปเสียง / ร้องเพลง / เต้น หรือรูปแบบอื่น )

 


>>สมัครเข้าร่วมค่ายคลิกที่นี่<<              >>ตรวจสอบรายชื่อคลิกที่นี่<<

 

ประกาศผลการคัดเลือก

            คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็ปไซต์ http://www.narit.or.th/index.php/student/nyc/selection มีรายละเอียดดังนี้

  ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 27 ตุลาคม 2566           

  ลำดับตัวจริง 120 คน          

 

  ลำดับสำรอง 50 คน

                            

การยืนยันเข้าร่วมกิจกรรมค่าย

        ผู้ผ่านการคัดเลือก (120 คนแรก) จะต้องดำเนินการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16:30 น. ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. ชำระค่าเสื้อค่ายNYC จำนวน 300 บาท โดยการโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย ตามรายละเอียด ดังนี้

  ชื่อธนาคาร :      

  ธนาคารกรุงไทย

  ชื่อบัญชี :

  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่องานหารายได้     

  เลขที่บัญชี :

  549-0-27810-2

 

 1. แจ้งการโอนเงินพร้อมแนบสลิปการโอนผ่านทาง Line Official ID : @801atvaj (NARIT Youth Camp) พร้อมแจ้ง ลำดับ และชื่อ-นามสกุล ของผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมค่าย เพื่อยื่นบันการเข้าร่วมกิจกรรมค่าย
 2. หลังจากแจ้งการโอนเงินและยืนยันเข้าร่วมค่ายผ่าน Line Official ID แล้ว ให้ผู้ปกครองติดต่อคณะกรรมการเพื่อรับทราบรายละเอียดและการชี้แจงการเข้าร่วมกิจกรรมค่าย (รายชื่อคณะกรรมการจะแจ้งในประกาศผลการคัดเลือกอีกครั้ง)
 3. หากผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ดำเนินการยืนยันครบถ้วน จะปรากฏสถานะ “ยืนยันเสร็จสมบูรณ์” หลังรายชื่อตามประกาศ

หมายเหตุ :

 1. หากผู้สมัครส่งไฟล์เอกสารไม่ครบ หรือตอบคำถามอันเป็นเท็จ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับการพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ
 2. ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ ต้องกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์บน Google Forms ตามลิงก์ด้านบน โดยจะต้องใช้บัญชี Gmail เท่านั้น เมื่อดำเนินการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครต้องรอประกาศผลการคัดเลือกจากคณะกรรมการอีกครั้ง
 3. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ จะดูแลค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่ายานพาหนะ ระหว่างที่อยู่ในกิจกรรมค่ายเท่านั้น
 4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย จะอยู่ในความรับผิดชอบของสถาบันฯ เมื่อเดินทางมาถึง ณ จุดลงทะเบียน และระหว่างดำเนินกิจกรรมค่ายจนถึงวันสุดท้ายเท่านั้น

 

- รายละเอียดโครงการค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปีที่ 17

- ใบอนุญาตสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปีที่ 17