narit logo MHESI Logo NARIT Youth Camp logo    

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

โครงการค่ายเยาวชนคนดูดาวภาคอีสาน ปีที่ 6 ประจำปี 2565

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา

         

            ตามที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนและเยาวชนเพื่อเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนคนดูดาวภาคอีสาน ปีที่ 6 และกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 22 เมษายน 2565 ณ รีสอร์ท rain tree residence เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา

            บัดนี้ คณะกรรมการได้ทำการสรุปผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมค่ายเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 50 คน และลำดับสำรอง 20 คน โดยผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีรายชื่อตามประกาศทั้ง 50 คน จะต้องดำเนินการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ ให้ครบถ้วนภายในวันที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 16:30 น. หากไม่ยืนยันในเวลาดังกล่าวจะเรียกลำดับสำรองเป็นลำดับถัดไป รายละเอียดต่อไปนี้

  1. ผู้ปกครองโทรมายืนยันสิทธิ์ และรายงานการเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ ของผู้ผ่านการคัดเลือกกับเจ้าหน้าที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา 086-4291489 (นายบุญญฤทธิ์ ชุนหกิจ) ผู้ดูแลโครงการฯ
  2. ผู้ปกครองต้องชำระค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 บาท พร้อมแนบสลิปการโอนผ่านทาง Google ฟอร์มโดยสแกน QR Code หรือ ยืนยันการโอน ได้ที่ https://forms.gle/jJDdBDapqMsYRAAz9 แจ้งชื่อ - นามสกุล  ของผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ  โดยโอนเงินผ่านธนาคาร รายละเอียดดังนี้

สแกนเพื่อแนบสลิปการโอน >>

payment

           

บัญชี : เป๋าตุง สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ดาราศาสตร์ (องค์การมหาชน) (NARITNMA) เพื่อหารายได้

  1. เข้าร่วมกลุ่ม Facebook IYC6 : ค่ายเยาวชนคนดูดาวภาคอีสาน Isan Youth Camp

              หรือ www.facebook.com/groups/isanyouthcamp/

  1. การยืนยันจะสมบูรณ์เมื่อขึ้นสถานะ“ยืนยันเสร็จสมบูรณ์” หลังชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ

                                                                                    ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

 

  1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
  2. กำหนดการ
  3. ข้อควรปฏิบัติ
  4. จุดลงทะเบียนและจุดนัดหมาย

 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 50 คน

 

รายชื่อลำดับสำรอง 20 คน