ติดต่อ NYC

Website
www.narit.or.th/index.php/student/nyc

Facebook
www.facebook.com/NaritYouthCamp

E-mail
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Line Official ID
@801atvaj ( NARIT Youth Camp ) 

โทร. 053-121268 ต่อ 305 ( ค่ายNYC )
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
260 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180