ติดต่อเรา

Website

www.narit.or.th/index.php/student/nyc

Facebook

www.facebook.com/NaritYouthCamp

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Line Official ID

@801atvaj ( NARIT Youth Camp ) 

เบอร์โทรติดต่อ 

[จ.เชียงใหม่] (+66) 053-121268 ต่อ 306 ( ค่ายNYC )

[จ.นครราชสีมา] (+66) 088-3445176 (คุณบุญญฤทธิ์)

[จ.สงขลา] (+66) 087-2976210 (คุณอนุชา)

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

260 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180